Novi Vinodolski, 3. lipnja 2017. – Za članove i povjerenike Sindikata “Novine” održali smo izvanredni tečaj “Aktivni članovi, snažan sindikat – UVOD U SINDIKALNI RAD I AKTIVIZAM” u Novom Vinodolskom kao dio godišnjeg susreta koji organizira Sindikat “Novine” za svoje povjerenike i aktiviste.

Izvanredni tečaj “Aktivni članovi, snažan sindikat – UVOD U SINDIKALNI RAD I AKTIVIZAM” održali smo treći put u sklopu sustava sindikalne edukacije. Tečaj je prilagođen za aktiviste i povjerenike Sindikata. Na tečaju je sudjelovalo ukupno 42 polaznika, te se nastojalo, u što boljoj kombinaciji prezentacija i aktivnosti zadovoljiti potrebe Sindikata.

Sudjelovanje na tečaju polaznicima je omogućilo razumijevanje ustroja i djelovanja sindikata u demokratskom društvu i osnovnih okvira funkcioniranja sindikata, ulogu i odgovornosti sindikalnog povjerenika te razumijevanje koncepta organiziranja radnika i njegove važnosti za snagu i uspješnost sindikata. Osim toga, polaznici su imali mogućnost unaprijediti sposobnost razgovora o sindikatu i pristupa potencijalnim članovima.

Prva pomisao kada su nam podijelili raspored edukacije: Tko normalan će izdržati pola dana u ovoj sobici po ovakvoj vrućini sa cca 40 ljudi, i to nakon sinoćnjeg druženja! No duet dvije trenerice, Maje i Nede me ubrzo ohrabrio. Vedre, radišne te veoma euforične rasturile su tečaj i oduševile sve prisutne tamo. Čak nisam dobio po nosu što sam kasnio koju minutu. Prvi put sam sudjelovalo na sindikalnoj edukaciji te godišnjem susretu. Jedno veoma lijepo iskustvo i veselim se sljedećoj edukaciji, nadam se da će biti što prije – rekao je Petar Šiprak, aktivist (Tisak d.d.).

Tečaj je organiziran u sklopu sustava sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH koji provodi Savez samostalnih sindikata Hrvatske, a program je posebno pripremljen i prilagođen za potrebe Sindikata Novine.

Tečaj su proveli Maja Mirt, koordinatorica odnosa s javnošću (STUH) i Nediljka Buklijaš, stručna suradnica u Odjelu za edukaciju i projekte (SSSH).