Brošura „EDUCA@SSSH – Tvoje mjesto za sindikalnu edukaciju“ sadrži osnovne informacije o novom sustavu sindikalnog osposobljavanja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao i detaljan pregled sadržaja deset tečajeva koji čine Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja.

Sindikalni priručnik

Sindikalni priručnik SSSH zamišljen je kao uvodni materijal u sindikalni rad.

U obliku pitanja i odgovora, kroz sedam poglavlja, obrađuju se osnovne informacije o sindikatu i sindikalizmu, ulozi sindikalnog povjerenika, učlanjivanju i organiziranju, rješavanju problema članova i kolektivnom pregovaranju.

Priručnik je materijal koji se može dati svakom novom sindikalnom povjereniku i aktivistu, za upoznavanje sa sindikatom i sindikalnim radom. On je prvi korak u edukaciji novih sindikalista, koja se potom nastavlja sudjelovanjem na tečajevima Educe.

Sindikalni priručnik tiskan je u nakladi od 2.000 primjeraka, koja je na raspolaganju svim udruženim sindikatima, odnosno sindikalnim povjerenicima i podružnicama.

Za primjerke koji su vam potrebni, obratite se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

Mali vodič za veliku borbu je brošura o radnim pravima i sindikalnom organiziranju, namijenjena prvenstveno mladima, ali i svima koje ova tema zanima.

Kroz 13 poglavlja na jednostavan ali informativan način objašnjavaju se različita područja radnog prava, ali i način funkcioniranja tržišta rada i principi kolektivne radničke borbe, odnosno sindikalnog organiziranja.

Elektroničku verziju priručnika možete preuzeti ovdje.

Uz brošuru pripremljen je i prateći letak, pod nazivom Mali letak za veliku borbu.

Za tiskane primjerke obratite nam se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

Brošura “Zašto biti članom sindikata i kako to objasniti drugima” pripremljena je u okviru kampanje Uštekaj se u sindikat koju je pokrenuo Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Brošura je namijenjena sindikalnim povjerenicima te članovima sindikata kako bi im poslužila u argumentiranju razloga članstvu u sindikatu.

Uz brošuru pripremljen je i prateći letak Uštekaj se u sindikat.

Za tiskane primjerke obratite nam se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

Praktični priručnik o kolektivnom pregovaranju namijenjen je prije svega praktičarima kolektivnog pregovaranja, odnosno sindikalnim povjerenicima i ostalim članovima pregovaračkih odbora na sindikalnoj strani, ali također i predstavnicima poslodavaca koji sudjeluju u kolektivnim pregovorima.

Kolektivno pregovaranje jedna je od najvažnijih aktivnosti i funkcija organizacija socijalnih partnera, ali ujedno i iznimno složen te odgovoran proces. Za uspješno sudjelovanje u kolektivnim pregovorima i odgovorno predstavljanje interesa svojih članova u tom procesu, sudionicima je potreban čitav niz znanja, informacija i vještina.

Tekst priručnika nastao je na temelju analize većeg broja kolektivnih ugovora koji su trenutno na snazi u Hrvatskoj, a koji je pripremio Savez samostalnih sindikata Hrvatske u sklopu projekta “Jačanje bipartitnog partnerstva kroz zajednički rad na kolektivnom pregovaranju” 2015. godine. Tečaj Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo – Uvod u kolektivno pregovaranje jedan je od 10 tečajeva iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja u sustavu EDUCA@SSSH.

Za tiskane primjerke koji su vam potrebni obratite se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

Priručnik: Prava i ovlasti radničkog vijeća i kako ih koristiti

Priručnik o pravima i ovlastima radničkog vijeća namijenjen je prije svega članovima radničkih vijeća, sindikalnim povjerenicima u funkciji radničkog vijeća, ali također i ostalim radničkim predstavnicima.

Tekst priručnika nastao je 2016. godine prije uspostave Programa za radničke predstavnike kroz  sustav sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH.

Za tiskane primjerke koji su vam potrebni obratite se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

Brošura Rad po mjeri čovjeka nastala je u suradnji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Zaklade Friedrich Ebert, kao dio kampanje SSSH i odgovor SSSH na ubrzani pad kvalitete radnih mjesta u Hrvatskoj, degradaciju radničkih prava i demografsku krizu. Ovaj koncept prvi je korak nove etape borbe za dostojanstvo rada i radnika – putokaz svima nama koji tu borbu već vodimo, i poziv svima onima koji nam se žele pridružiti.

Osim brošure Rad po mjeri čovjeka, SSSH je pokrenuo i web portal o radničkim pravima i sindikalnom organiziranju www.radpomjeri.eu kao i Facebook stranicu.

Za tiskane primjerke brošure koji su vam potrebni obratite se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.

Brošura o SSSH namijenjena je informiranju sindikata, sindikalnih povjerenika, aktivista i članova o organizaciji i aktivnostima koje SSSH poduzima za naše članove.

Unutar naše organizacije cilj brošure je jačanje osjećaja pripadnosti zajedničkoj hrvatskoj, europskoj i svjetskoj sindikalnoj obitelji.

Brošura također služi informiranju onih koji još nisu u našoj organizaciji (sindikalno neorganiziranih radnika i neudruženih sindikata) o tome što je SSSH i zašto mu se pridružiti.

Za tiskane primjerke koji su vam potrebni obratite se na educa@sssh.hr ili 01 46 55 048.