Brošura „EDUCA@SSSH – Tvoje mjesto za sindikalnu edukaciju“ sadrži osnovne informacije o novom sustavu sindikalnog osposobljavanja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao i detaljan pregled sadržaja deset tečajeva koji čine Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja.