Treninzi za aktiviste

Snaga sindikata počiva na aktivizmu njegovih članova i članica. Njihovo sudjelovanje u kolektivnim akcijama i procesima donošenja odluka preduvjet je izgradnje snažnog i modernog sindikata, sposobnog štititi prava i poboljšavati radne uvjete svojih članova.

Sindikalni aktivizam, uz solidarnost i zajedništvo, čini jednu od temeljnih vrijednosti SSSH. Naši članovi i članice sudjeluju u našim akcijama i pridonose zajedničkim pobjedama.

Kroz Program osposobljavanja za aktiviste razvijamo i provodimo treninge namijenjene našim članovima koji se tek uključuju u aktivniji sindikalni rad. Kroz sudjelovanje polaznici razvijaju razumijevanje o tome što je i kako funkcionira sindikat,  te se upoznaju s različitim konkretnim alatima koje koristimo u sindikalnom radu i borbi. Cilj aktivističkih treninga je povećati motivaciju za sindikalni rad i olakšati uključivanje polaznika u konkretne sindikalne aktivnosti.

Treninzi za aktiviste provode se od 2016. g., a njihov sadržaj prilagođava se profilu i potrebama konkretne skupine polaznika. Treninzi se provode za mješovite grupe iz različitih sindikata ili  za grupe aktivista pojedinog udruženog sindikata, na njihov zahtjev. Dostupni su također i u formi učenja putem interneta (on-line trening).