Zagreb, 25. listopada 2016. – U drugom tjednu održavanja tečajeva Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja održan je tečaj „Uštekaj se u sindikat – UČLANJIVANJE I AKTIVIZAM“.

Tečaju su prisustvovali sudionici iz ukupno 5 sindikata udruženih u SSSH (PPDIV, STUH, SSZSSH, SPH, STH).

Organiziranje i učlanjivanje drugih radnika u sindikat dio je svakodnevnog sindikalnog posla, i zadaća svakog člana sindikata. Tečaj obrađuje razloge za članstvo u sindikatu, koncept organiziranja radnika i važnost aktivizma članova, vođenje razgovora s potencijalnim članovima, te planiranje aktivnosti učlanjivanja. Upravo znanje stečeno na ovom tečaju pomoći će sindikalistima da razumiju razloge članstva u sindikatu kao i važnosti sindikalnog organiziranja i njezinih aktivnosti. Aktivne metode rada unaprijedili su interakciju i razmjenu iskustva među polaznicima.

Tečaj su vodili treneri Danijel Špičak, tajnik (EKN) i Domagoj Ferdebar, izvršni tajnik i regionalni povjerenik (SGH) koji su svojim višegodišnjim sindikalnim iskustvom u organiziranju i učlanjivanju doprinijeli kvaliteti tečaja.