Project Description

Organizacija i vođenje sindikalne podružnice

Tečaj obrađuje najvažnije teme vezane uz vođenje sindikalne organizacije na razini poslodavca, odnosno sindikalne podružnice. osim funkcioniranja sindikalne podružnice i njezina položaja u sindikalnoj organizaciji, obrađuju se i teme komuniciranja sa članovima i njihova uključivanja u aktivnosti podružnice, evidencije članova, organiziranja i vođenja sastanaka, te upravljanja financijama podružnice.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti funkcioniranje sindikalne podružnice i njezin položaj u sindikatu,
 • naučiti kako komunicirati sa članovima i kako ih uključiti u rad podružnice,
 • unaprijediti osnovna znanja i vještine potrebne za vođenje sindikalne podružnice, uključujući evidenciju članova, organiziranje i vođenje sastanaka, te upravljanje financijama podružnice.

Pregled sadržaja:

 • Položaj i uloga sindikalne podružnice u sindikatu
 • Sindikalna podružnica i članovi
 • Sindikalne aktivnosti na razini poslodavca
 • Tijela sindikalne podružnice
 • Odnos podružnice i sindikata
 • Zašto je važno voditi evidenciju članova
 • Kako voditi evidenciju članova
 • Koje podatke o članovima prikupljati
 • Na koji način spremati i čuvati podatke
 • Zaštita osobnih podataka
 • Potreba i razlozi za sazivanjem sastanaka i skupova članova
 • Vrste sastanaka
 • Priprema sastanka
 • Vođenje sastanaka
 • Što nakon sastanka
 • Važnost i uloga redovne i dvosmjerne komunikacije s članovima
 • Načini komuniciranja s članovima
 • O čemu informirati članove
 • Kako uključiti članove u rad podružnice
 • Prikupljanje i raspolaganje sindikalnom članarinom
 • Propisi i akti sindikata koji reguliraju upravljanje financijama
 • Račun i blagajna sindikalne podružnice
 • Na što podružnica može trošiti sredstva
 • Nadzor trošenja sredstava u podružnici