Project Description

Zaštita prava članova i radno pravo

Iako sindikalni povjerenici nisu, i ne moraju biti, pravnici, moraju razumjeti osnove radnoga prava, kako bi naučili prepoznavati kršenja prava radnika i postupati u takvim situacijama radi zaštite prava članova. Tečaj obrađuje osnovni okvir radnoga prava u Hrvatskoj, razliku između radnog odnosa i ostalih oblika radnog angažmana, pregled osnovnih prava iz radnog odnosa zajamčenih Zakonom o radu, te postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima kršenja radnih prava članova.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti okvir radnoga prava u Hrvatskoj,
 • naučiti razlikovati radni odnos od ostalih oblika radnog angažmana,
 • upoznati se s najvažnijim kategorijama radnih prava zajamčenih Zakonom o radu,
 • naučiti postupati u slučajevima kršenja prava i neopravdanih postupaka poslodavca prema radniku.

Pregled sadržaja:

 • Radna i sindikalna prava
 • Međunarodni radni standardi
 • Europska unija i radno pravo
 • Radno pravo u Republici Hrvatskoj
 • Primjena najpovoljnijeg prava za radnika
 • Radni odnos
 • Ugovor o radu
 • Nestandardni oblici ugovora o radu
 • Agencijski radnici
 • Sindikat i atipični oblici zapošljavanja
 • Temeljna prava iz radnog odnosa
 • Radno vrijeme, odmori i dopusti
 • Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja
 • Zaštita radnika koji su nesposobni za rad
 • Plaća i naknada plaće
 • Prava pri otkazivanju ugovora o radu
 • Kolektivni višak radnika
 • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
 • Informiranje o pravima radnika
 • Sindikat i nadzor radnih prava
 • Zahtjev za zaštitu prava
 • Podnošenje prijave inspektoratu rada
 • Kako prepoznati kršenje prava
 • Individualna i masovna kršenja prava
 • Postupanje u slučaju prepoznavanja kršenja prava ili primanja pritužbe radnika
 • Mogućnosti pravne zaštite koju pruža sindikat
 • Opomene i upozorenja radnicima
 • Očitovanje radnika na opomenu
 • Pisano upozorenje prije otkazivanja ugovora o radu
 • Uloga sindikata i mogućnosti zaštite radnika od neopravdanih postupaka protiv radnika