Makarska, 1. i 2. prosinca – U sklopu sustava sindikalne edukacije, a na poziv Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH) organiziran je trening za aktiviste Sekcije mladih i Sekcije žena.

Sudjelovanje na tečaju polaznicima je omogućilo razumijevanje uloge sindikata u demokratskom društvu, kako je organiziran sindikat te koncept organiziranja radnika i njegove važnosti za snagu i uspješnost sindikata, kao i razumijevanje uloge sindikata u zaštiti zdravlja i dostojanstva na radu, organiziranja javnih kampanja i sindikalnih akcija. Osim toga, polaznici su imali mogućnost unaprijediti sposobnost razgovora o sindikatu i pristupa potencijalnim članovima, uključujući i kroz praktičan rad tijekom radionice.

Sudjelovanjem na edukaciji “Živim sindikat” spoznali smo što znači biti članom  sindikata, upoznati smo s načelima uspješnog organiziranja te koja je uloga sindikata. Nove smo članice sindikata te dosada nismo bile upoznate sa vizijom i zadatcima koje smo na ovoj edukaciji naučile.  Sam trening je jako poučan te bi posebno istaknule trenere Nedu i Darka koji su nas aktivno uključivali u rasprave i poticali da sami donosimo svoje zaključke i iznosimo svoja mišljenja. (Martina Diklić i Kristina Magaš, članice Sekcije mladih STUH-a)

Ovaj trening je, kao i ostale edukacije iz sustava EDUCE, organiziran na metodama aktivnog i participativnog učenja, te su sudionici kroz rad u grupama, razmjenu iskustva i raspravu razvijali vještine te usvajali znanja o sindikatu.

Na edukaciji  je bila ugodna i poticajna atmosfera. Svidjelo mi se što je edukacija provedena na način da su cijelo vrijeme sudionici bili uključeni i aktivni kroz treniranje brzog razmišljanja  i točnog korištenja informacija o zadanim temama i primjene istih u praksi. To značajno pridonosi  boljem snalaženju i djelovanju, jer smatram da se pravodobnim informiranjem i znanjem može pozitivno djelovati kroz sindikalni rad i u konačnici izboriti za veća prava koja nam pripadaju. (Marija Erceg, članica Sekcije žena STUH-a)

Trening su vodili treneri Darko Šeperić i Nediljka Buklijaš iz SSSH.

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.