Dejan Kuprešanin, sindikalni povjerenik Sindikata EKN-a Hrvatske u SP Biodizel Vukovar, završio je svih deset tečajeva iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja sustava EDUCA@SSSH. Tečajeve je prošao u razdoblju između 20. lipnja i 24. studenoga 2016. i prvi je polaznik koji je “diplomirao” u generaciji 2016. Dovoljan razlog za razgovor.

Kada ste se, i zašto, počeli baviti sindikalnim radom? Kakvo je Vaše dosadašnje sindikalno iskustvo?
Sindikalnim radom aktivno sam se počeo baviti prije tri godine u trenutku kada su u tvrtki u kojoj sam radio materijalna prava radnika bila uvelike smanjena (prijevoz, varijabilni dio plaće). Samoinicijativno sam odlučio organizirati radnike, te osnovati sindikat. Stupio sam u kontakt sa Sindikatom EKN-a, te sam osnovao podružnicu u toj tvrtki. Razlog mojega aktivizma i sindikalnog organiziranja leži u činjenici da je sindikat jedini legitimni put zaštite prava radnika. Na prvom skupu radnika izabran sam jednoglasno za sindikalnoga povjerenika. Do tada je moja sindikalna percepcija zaista bila skromna.

Što Vas je potaklo da se prijavite na tečajeve EDUCE, i što ste tada očekivali od sindikalne edukacije?
Razlog moje prijave na EDUCU djelomično se nalazi i u odgovoru na prvo pitanje, kao i u odgovornosti mene kao sindikalnoga povjerenika da što bolje zastupam kolege prema poslodavcu. Kada sam stupio na funkciju sindikalnoga povjerenika imao sam jako malo sindikalnoga znanja. Iako mi je EDUCA na samom početku bila velika nepoznanica, gledao sam na tečajeve kao na izazov. Očekivao sam jako puno od sindikalne edukacije, upravo zato što sam imao jako malo sindikalnoga znanja, a edukacija mi je bila potrebna za moj daljnji sindikalni rad.

Jesu li tečajevi ispunili Vaša očekivanja, i kako sada na njih gledate?
Tečajevi su u potpunosti opravdali sva moja očekivanja, na njih gledam kao jako dobar temelj mojemu daljnjem sindikalnom radu. Svi tečajevi su kvalitetno osmišljeni, čitav taj Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja, izbor tema daje široku lepezu različitoga znanja, te je izvrstan temelj za sindikalni rad. Ono što bih posebno izdvojio je način rada koji se koristi na tečajevima; aktivne metode učenja, različite simulacije, prezentacije, grupni i individualni rad. Razmjena znanja i iskustva, polaznici iz različitih sindikata. Komunikacija i interaktivnost tijekom tečaja posebno su mi se svidjeli. Tijekom tečajeva, kroz rad u grupama, te u pauzama, mogao sam jako puno učiti od drugih iskusnijih sindikalista, čuti njihove uspješne primjere iz prakse, na koji način oni pristupaju članovima, te kako ih aktiviraju.

Možete li izdvojiti neki tečaj koji Vam je bio posebno koristan za sindikalni rad? Kako Vam je točno pomogao?
Prolazeći kroz svih deset tečajeva Programa temeljnoga sindikalnog osposobljavanja ne bih mogao izdvojiti ni jedan, jer smatram kako je svaki tečaj bitan za kvalitetan sindikalni rad. Prvi tečaj na kojemu sam bio je „Slušaj, misli, govori – osnove uspješnog komuniciranja“  20. lipnja u Zagrebu, a posljednji „Rad nije roba – osnove ekonomije rada“ 24. studenoga u Splitu. Bilo mi je korisno sudjelovati na svakom tečaju, prolaziti kroz različite teme, te učiti kako od trenera tako i od sudionika, sindikalista. Sloboda da se u svakom trenu postavi pitanje, dobivanje odgovora na svako pitanje, kao i mogućnost kontaktiranja trenera i sudionika nakon tečaja omogućili su mi da se osamostalim kao sindikalni povjerenik, da prepoznam ključne probleme, te pronađem najbolja moguća rješenja, s obzirom na uvjete i mogućnosti u tvrtki.

Zašto se aktivirati u sindikalnom radu?

Toplo bih preporučio svima učlanjenje u sindikat i bavljenje sindikalnim radom, jer samo organiziranošću na toj razini možemo ostvariti prava koja nam pripadaju i u konačnici izboriti se za još veća prava uz pomoć kolektivnoga pregovaranja. Sindikat je grupacija ljudi koji se udružuju. Kada sam preuzeo funkciju sindikalnoga povjerenika shvatio sam kako je jako važno da su ljudi koji se bave sindikalnim radom sindikalno educirani. To je upravo ono što nude tečajevi u sklopu sustava EDUCA@SSSH. Daju korisno znanje, ohrabruju povjerenike i aktiviste, ističu važnost i vrijednost borbe za prava radnika, koju je jedino moguće postići kroz sindikat. Zahvalio bih se na kraju timu koji je radio na projektu EDUCA, Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, trenerima, EKN-u, kao i kolegama sindikalistima s kojima sam prošao tečajeve EDUCE!