O nama

EDUCA@SSSH [čitaj Eduka et SSSH] je sustav osposobljavanja sindikalnih i drugih radničkih predstavnika koji su članovi sindikata udruženih u Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Naša je misija omogućiti vam uvjete i okruženje u kojima možete razmjenjivati iskustva, steći nova znanja i unaprijediti vještine koje su vam potrebne u svakodnevnom sindikalnom radu.

EDUCA@SSSH nudi tečajeve o različitim temama koje su važne za svakodnevni rad sindikalnih i radničkih predstavnika. Sve tečajeve izvorno su osmislili i pripremili iskusni sindikalisti, a sadržaj je prilagođen potrebama i izazovima svakodnevnoga sindikalnoga rada. Tečajeve provode treneri iz SSSH i udruženih sindikata.

Cilj svih naših tečajeva je unaprijediti razinu kompetencija sindikalnih i radničkih predstavnika, kako bi uspješnije predstavljali naše članove i radnike, i time pridonijeli izgradnji snažnijih sindikata i SSSH, sposobnih razvijati se i prilagođavati novim izazovima.

Sudjelovanje omogućuje polaznicima koji dolaze iz različitih sindikata da, zajedničkim radom, razmjenjuju iskustva i ideje, uče jedni od drugih, te razvijaju osjećaj pripadnosti zajedničkoj sindikalnoj organizaciji, najbrojnijoj i najsnažnijoj sindikalnoj središnjici u Hrvatskoj, Savezu samostalnih sindikata Hrvatske.

Misija

Naša je misija omogućiti sindikalnim i radničkim predstavnicima sindikata udruženih u SSSH uvjete i okruženje u kojima će moći razmjenjivati iskustva, steći nova znanja i unaprijediti vještine koje su potrebne u svakodnevnom sindikalnom radu.

Vizija

Naša je vizija izgraditi sveobuhvatan, stabilan i financijski održiv sustav osposobljavanja sindikalnih i radničkih predstavnika, čiji će polaznici biti temelj snage SSSH i udruženih sindikata.

Zajedničke vrijednosti

Sindikalni rad temelji se na zajedničkim vrijednostima, koje moraju biti sadržane u svim našim aktivnostima. To se posebno odnosi na sindikalno osposobljavanje, te ponašanje trenera i sudionika tijekom tečaja.

Vrijednosti o kojima ovisi uspješnost zajedničkog procesa učenja su:

što znači da dob, spol, nacionalnost, religija, seksualna orijentacija ili invaliditet ne smiju utjecati na to kako se ponašamo jedni prema drugima.
što znači da tijekom procesa učenja nema mjesta uvredljivom govoru i ponašanju, i oni se neće tolerirati.
što znači da smo ovdje kako bismo pomogli jedni drugima postati bolji i uspješniji sindikalisti, a ne da se nadmećemo.
što znači da možemo reći što mislimo i propitivati stvari, zajedno odlučujemo, ali smo zajedno odgovorni za cijeli proces učenja.
što znači da vjerujemo kako nam znanje, iskustvo i vještine koje svatko od nas donosi sa sobom mogu pomoći da svi zajedno napredujemo i razvijamo se i kao sindikalisti, i kao osobe.

Zajednički rad temeljen na ovim vrijednostima znači kako će svi sudionici dobiti priliku aktivno sudjelovati i izraziti svoja mišljenja, ali moraju s uvažavanjem slušati druge i ne prekidati ih, nastojati sadržajno i argumentirano pridonijeti temi rasprave, te pokušati biti jasni i fokusirani u onome što govore.

Naši treneri i polaznici

Naši treneri
Naši treneri
Nema uspješne edukacije bez dobrih učitelja. U skopu EDUCE, govorimo o „trenerima“, a ne o predavačima, jer njihova zadaća nije samo držati predavanja, nego aktivno pomoći sudionicima da razviju vještine koje su im potrebne za učinkovit sindikalni rad. Najbolji sindikalni treneri su iskusni sindikalisti koji razumiju ulogu sindikalnih i radničkih predstavnika i probleme koje susreću u svojem radu.
Svi treneri koji djeluju u sklopu EDUCE dolaze iz SSSH ili udruženih sindikata, što znači da posjeduju izravno i bogato iskustvo u sindikalnom radu. SSSH kontinuirano ulaže u osposobljavanje i daljnje usavršavanje sindikalnih trenera, organiziranjem edukacija na temu obrazovanja odraslih.
Svi treneri dužni su se pridržavati temeljnih vrijednosti SSSH i EDUCE u svojem radu.
Tijekom trajanja projekta “Educa – Novi sustav sindikalnog osposobljavanja ” 2015./2016. educirano je 18 trenera, sindikalnih stručnjaka iz SSSH i sedam udruženih sindikata, dok je 2019. godine, tijekom novog projekta SSSH “Zajedno smo jači” educirano 10 novih trenera iz SSSH iz šest udruženih sindikata. Nova grupa trenera je prošla šestodnevni program osposobljavanja trenera te se pridružila prvog generaciji trenera EDUCE.
Naši polaznici
Naši polaznici
Naši tečajevi namijenjeni su sindikalnim povjerenicima, članovima sindikalnih povjereništava i svim ostalim sindikalnim aktivistima, kao i ostalim radničkim predstavnicima (članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu i dr.) koji su članovi sindikata udruženih u SSSH.
Naši polaznici su sindikalisti koji su posvećeni zajedničkim ciljevima zalaganja i borbe za zaštitu prava i promicanje interesa radnika, te koji su svjesni važnosti edukacije i osobnog usavršavanja za sindikalni rad.
To su ljudi koji čine jezgru sindikalnog pokreta, i najvažniju kariku u vezi sindikata sa članovima. U više od 1.200 sindikalnih podružnica sindikata koji čine SSSH oni se svakodnevno bave sindikalnim radom, uglavnom volonterski i često koristeći svoje slobodno vrijeme.
Iako sindikat, kao i svaka druga organizacija, ne može funkcionirati bez vodstva, upravo sindikalisti na terenu čine pravu snagu i lice sindikalnog pokreta. Stoga je naša zadaća da im omogućimo podršku i uvjete za sindikalni rad, uključujući kvalitetnu i sustavnu sindikalnu edukaciju.
96 posto polaznika Educe ustvrdilo je da im je pohađanje tečajeva EDUCE značajno pomoglo unaprijediti njihov sindikalni rad.