Uloga i značaj sindikalnog osposobljavanja

slika17 Kontinuirani razvoj znanja i vještina sindikalnih predstavnika na svim razinama ključan je preduvjet učinkovitog djelovanja svakog sindikata, budući da je sudjelovanje u socijalnom dijalogu i učinkovito predstavljanje interesa članova nemoguće bez posjedovanja niza specifičnih znanja i vještina.

Kako bismo mogli uspješno predstavljati naše članove, te se zalagati za njihova prava i interese, moramo poznavati radna i sindikalna prava, razumjeti kako se odvija kolektivno pregovaranje, te kako se organiziraju industrijske i sindikalne akcije. Osim tih specifično sindikalnih znanja i vještina, sindikalnim povjerenicima i ostalim aktivnim sindikalistima potrebne su i neke opće vještine, kao što su vještine komuniciranja, vođenja sastanaka i upravljanja organizacijom.

Stoga sindikalna edukacija pripada temeljnim djelatnostima sindikata, čija je zadaća izabranim sindikalnim predstavnicima, sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih povjereništava, omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za kvalitetno obavljanje njihovih funkcija.

Sindikalna edukacija pruža sindikalnim predstavnicima mogućnost osobnog razvoja i usavršavanja. Mnoga znanja i vještine stečene u sindikalnoj edukaciji korisne su i u drugim područjima radnoga i privatnoga života. No sudjelovanje u sindikalnoj edukaciji, i stalan rad na osobnom razvoju, jednako je tako i zadaća svakoga sindikalnoga predstavnika, odnosno dio njegove  odgovornosti prema članovima koji su ga na tu funkciju izabrali.

Cjeloživotno učenje

Nekad se smatralo da su znanja koja čovjek stekne tijekom obrazovanja u djetinjstvu i mladosti sasvim dovoljna za rad, te da nakon završene škole ili fakulteta više nije potrebno učiti i usavršavati svoje znanje. Međutim, danas su rijetki poslovi i situacije u kojima je znanje koje smo stekli tijekom školovanja dovoljno. Razlog tome su promjene koje se događaju u društvu i svijetu rada, uključujući informatizaciju i uvođenje novih tehnologija, promjene u organizaciji rada, te stalna promjena i prilagodba pojedinih radnih mjesta.

S promjenama u svijetu rada, mijenjaju se i uvjeti djelovanja sindikata. Stoga se sindikati, i sindikalisti, moraju također prilagođavati, mijenjati i razvijati.

Zbog toga danas sve češće govorimo o cjeloživotnom učenju, odnosno kontinuiranom procesu usvajanja novih znanja, vještina i sposobnosti tijekom cijeloga života.

Cjeloživotno učenje ne znači povratak u školske klupe, slušanje predavanja i učenje napamet stvari koje vas ne zanimaju. Naprotiv, ono ima smisla samo ako je usmjereno na usvajanje korisnog i praktičnog znanja, koje možete primijeniti u svakodnevnom životu i radu. Takvo se učenje može odvijati kroz različite tečajeve i stručna usavršavanja, ali se također odvija i u našem svakodnevnom radu, kroz koji često učimo i razvijamo se, iako toga nismo ni svjesni.

Učenje kod odraslih može biti uspješno samo ako oni vide njegovu svrhu, odnosno ako mogu povezati sadržaj učenja sa svojim osobnim iskustvom i osjetiti da su znanja koja stječu korisna i primjenjiva u njihovu profesionalnom i privatnom životu.

Sindikalna edukacija nastoji iskoristiti postojeće iskustvo sindikalnih predstavnika, te im, uz pomoć metoda aktivnog učenja, pomoći unaprijediti znanja i vještine koje su im potrebne za učinkovito predstavljanje interesa članova sindikata. Svrha je sindikalne edukacije da postanemo bolji i uspješniji sindikalisti.

Cjeloživotno učenje ne znači povratak u školske klupe, slušanje predavanja i učenje napamet stvari koje vas ne zanimaju

Metode aktivnog učenja

Odrasle osobe ne uče na isti način kao što uče djeca. Najveća je razlika u tome što odrasli ulaze u proces učenja kao formirane osobe, donoseći sa sobom bogato životno iskustvo, te različita znanja i vještine koje već posjeduju. Odrasle osobe najbolje uče ako svoje postojeće iskustvo mogu povezati s procesom učenja, te ako je ono što se uči korisno za njihov svakodnevni rad. Zbog toga odrasli najbolje uče kroz iskustvo, odnosno kroz praktični rad i aktivno sudjelovanje u procesu učenja.

Svi tečajevi u sklopu EDUCE temeljeni su na metodama aktivnog i iskustvenog učenja. Tečajevi se odvijaju u prijateljskoj i neformalnoj atmosferi, ali su pažljivo strukturirani kako bi se osigurao fokus na temu i ostvarili predviđeni ishodi učenja.

Metode aktivnog učenja, grupni rad i rasprava posebno su prikladni za sindikalnu edukaciju, jer je sindikat demokratska organizacija u kojoj se odluke donose zajednički, a često se i zajednički provode, kroz kolektivne akcije. Stoga takvim metodama rada ujedno učimo bolje međusobno surađivati i organizirati učinkovit sindikalni rad.

Proces učenja može biti uspješan samo ako u njemu svi aktivno sudjelujemo, unoseći svoja znanja, ideje i pitanja u zajedničku raspravu. To znači da smo svi zajedno odgovorni za uspjeh zajedničkog procesa učenja.

Kako smo napravili Educu

Sustav sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH nastao je kao rezultat projekta „EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanja“ koji je SSSH proveo u razdoblju od srpnja 2015. do srpnja 2016., uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Glavni cilj projekta bila je uspostava novog, jedinstvenog sustava osposobljavanja sindikalnih i radničkih predstavnika na razini SSSH, koji će biti temeljen na suvremenim metodama obrazovanja odraslih, te po sadržaju, opsegu i načinu funkcioniranja prilagođen potrebama predstavnika sindikata koji čine SSSH.

Projekt je započeo temeljitom analizom potreba za sindikalnom edukacijom, u koju su bili uključeni predstavnici svih sindikata koji čine SSSH, sa svih razina sindikalnog djelovanja. Analiza potreba provedena je putem održavanja fokus grupe, anketnog upitnika o sindikalnoj edukaciji koji je ispunilo više od 150 sindikalnih povjerenika i drugih predstavnika, te manjeg broja polustrukturiranih intervjua.

Na temelju analize potreba, isplanirani su struktura i model funkcioniranja novog sustava, te izrađen katalog tečajeva koji bi svojim temama trebali pokriti najvažnija područja na kojima je edukacija potrebna.

Istovremeno, tijekom trajanja projekta, dvadeset i dvoje sindikalista prošlo je kroz posebno osmišljen program obuke trenera na području metodologije obrazovanja odraslih. Obučeni treneri potom su sudjelovali u pripremi nastavnog sadržaja i materijala za deset tečajeva koji su razvijeni u okviru projekta. U završnoj fazi projekta, svih treneri su i proveli svih deset tečajeva, educirajući više od 200 sindikalnih povjerenika i članova sindikalnih povjereništava.

U svrhu osiguranja infrastrukture za funkcioniranje novog sustava, u sklopu projekta renovirana je i opremljena dvorana za edukaciju u Radničkom domu, izrađen novi dio internetske stranice SSSH posvećen sindikalnoj edukaciji, te napravljena baza podataka za praćenje funkcioniranja novog sustava sindikalnog osposobljavanja.

Nakon završetka projekta, novi sustav EDUCA@SSSH krenuo je s redovnom provedbom od početka školske godine 2016./2017. Razvijeni tečajevi postali su dio redovne ponude sindikalne edukacije, dok smo istovremeno nastaviti razvijati nove tečajeve, uključujući posebne tečajeve za ostale radničke predstavnike (članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu i dr.), kao i specijalizirane i napredne tečajeve.

Tijekom razdoblja od 4 godine, od svibnja 2016. do srpnja 2020. godine ukupno je održan 51 tečaj iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja, 17 tečajeva iz Programa za radničke predstavnike te 19 izvanrednih tečajeva.

Tečajeve iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja i Programa za radničke predstavnike te specijalizirane edukacije iz sustava sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH pohađalo je više od 1800 polaznika, sindikalnih povjerenika i aktivista te radničkih predstavnika iz sindikata udruženih u SSSH.

Uslijed novonastale situacije izazvane koronavirusom, tijekom svibnja 2020. započeli smo s provedbom on-line edukacije (webinara). Tijekom svibnja i lipnja održali smo ukupno 7 on-line edukacija za više od 150 sudionika iz sindikata udruženih u SSSH.