Tečajevi

Sustav sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH nastao je kao rezultat projekta „EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanja“ koji je SSSH proveo u razdoblju od srpnja 2015. do srpnja 2016., uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Glavni cilj projekta bio je uspostava novog, jedinstvenog sustava osposobljavanja sindikalnih i radničkih predstavnika na razini SSSH, koji će biti temeljen na suvremenim metodama obrazovanja odraslih, te po sadržaju, opsegu i načinu funkcioniranja prilagođen potrebama predstavnika sindikata koji čine SSSH.

Metodologija tečajeva sastoji se od kombinacije prijenosa znanja i aktivnog učenja radi usvajanja konkretnih vještina. Posebno se vodi računa o participativnosti učenja, odnosno aktivnom sudjelovanju svih polaznika. Svi tečajevi izvorno su razvijeni za potrebe sustava EDUCA@SSSH, a podijeljeni su u različite programe učenja: Program temeljnog osposobljavanja, Tečajevi za radničke predstavnike, Specijalizirani i napredni tečajevi te Treninzi za aktiviste.

Tijekom trajanja projekta razvijeno je 10 tečajeva iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja, a od jeseni 2016. godine razvijeno je dodatna 3 tečaja za radničke predstavnike, te niz drugih specijaliziranih tečajeva kao i tečajeva za aktiviste sindikata.

slika2

Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja

Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja sastoji se od deset tečajeva, koji obrađuju najvažnije teme potrebne za rad sindikalnih povjerenika, članova sindikalnih povjereništava i sindikalnih aktivista.

slika3

Tečajevi za radničke predstavnike

Tečajevi za radničke predstavnike namijenjeni su članovima radničkih vijeća, povjerenicima radnika za zaštitu na radu, predstavnicima radnika u organu poslodavca i članovima europskih radničkih vijeća.

Specijalizirani i napredni tečajevi

Specijalizirani i napredni tečajevi namijenjeni su sindikalnim i ostalim radničkim predstavnicima, kao i profesionalno zaposlenima u sindikatima.

Treninzi za aktiviste

Kroz Program osposobljavanja za aktiviste razvijamo i provodimo treninge namijenjene našim članovima koji se tek uključuju u aktivniji sindikalni rad.

Sindikalisti na terenu čine pravu snagu i lice sindikalnog pokreta