Project Description

Osnove uspješnog komuniciranja

Komunikacijske vještine važne su za obavljanje gotovo svakog posla, a posebno u sindikalnom radu. Uspjeh djelovanja sindikata u velikoj mjeri ovisi o tome kako komuniciramo, bez obzira na to je li riječ o komunikaciji s članovima, unutar sindikata, ili prema poslodavcu. Tečaj obrađuje općenito funkcioniranje komunikacije i komunikacijskog procesa, vještine javnog nastupa i komunikacije „licem u lice“, te ulogu komunikacije u sindikalnom radu.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • osvijestiti funkcioniranje komunikacije i komunikacijskog procesa,
 • upoznati se sa značajkama uspješne komunikacije,
 • unaprijediti vještine komunikacije „licem u lice“ i javnog nastupa,
 • razumjeti važnost kvalitetne komunikacije u sindikalnom radu.

Pregled sadržaja:

 1. Uvod u komuniciranje
  • Što je komunikacija
  • Komunikacijski proces
  • Verbalna i neverbalna komunikacija
  • Prepreke u komunikaciji
  • Najčešće pogreške u komunikaciji
 2. Vještine dobroga govornika
  • Značajke uspješne komunikacije
  • Vještine govorenja
  • Formuliranje poruke
  • Kako ljudi stvaraju dojam o nama
  • Priprema za javni nastup
  • Strah od javnog nastupa
 3. Vještine komunikacije „licem u lice“
  • Interpersonalna komunikacija
  • Slušati nije isto što i čuti
  • Aktivno slušanje
  • Asertivna komunikacija
 4. Komunikacija u sindikalnom radu
  • Svrha i važnost komuniciranja s članovima
  • Što i kako komunicirati s članovima
  • Kako započeti razgovor
  • Kako odgovoriti na kritike