Project Description

Uvod u kolektivno pregovaranje

Kolektivno pregovaranje o plaćama i uvjetima rada temeljna je funkcija sindikata. Stoga je razumijevanje procesa kolektivnog pregovaranja, i sadržaja kolektivnog ugovora, važno za sve sindikalne predstavnike, čak i ako izravno ne sudjeluju u procesima kolektivnog pregovaranja. Tečaj obrađuje temu na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti ulogu kolektivnog pregovaranja u reguliranju radnih odnosa,
 • upoznati najvažnije teme pregovaranja, odnosno sadržaj kolektivnog ugovora,
 • razumjeti od čega se sastoji priprema za kolektivno pregovaranje,
 • razumjeti osnovna pravila pregovaranja i komunikacije za pregovaračkim stolom,
 • upoznati načine rješavanja zastoja u pregovorima,
 • razumjeti ulogu sindikata u informiranju članova o kolektivnim pregovorima i nadzoru primjene kolektivnog ugovora.

Pregled sadržaja:

 1. Uvod u kolektivno pregovaranje
  • Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
  • Pristupi i stilovi kolektivnog pregovaranja
  • Koristi kolektivnog pregovaranja
  • Pravni okvir kolektivnog pregovaranja
  • Načela i temeljna pravila kolektivnog pregovaranja
 2. Kolektivni ugovori
  • Kolektivni ugovor i stranke kolektivnog ugovora
  • Razine sklapanja i primjene kolektivnih ugovora
  • Reprezentativnost sindikata
  • Sadržaj kolektivnih ugovora
  • Obvezni i normativni dio kolektivnog ugovora
  • Promjene u svijetu rada i nove teme kolektivnog pregovaranja
 3. Priprema za pregovore
  • Faze kolektivnog pregovaranja
  • Sastav pregovaračkog odbora i timski rad
  • Prikupljanje i analiza informacija
  • Priprema prijedloga i pregovaračke taktike
 4. Vođenje pregovora za pregovaračkim stolom
  • Uvodna faza
  • Interakcija
  • Vještine komuniciranja za pregovaračkim stolom
  • Završetak procesa pregovora
 5. Rješavanje zastoja u pregovorima
  • Posredovanje
  • Mirenje
  • Štrajk
  • Isključenje s rada
  • Arbitraža
 6. Aktivnosti nakon potpisivanja kolektivnog ugovora
  • Objava i evidencija kolektivnog ugovora
  • Informiranje članova o sadržaju potpisanog ugovora
  • Nadzor primjene kolektivnog ugovora
  • Tumačenje odredbi kolektivnog ugovora
  • Kršenja kolektivnog ugovora