Project Description

Osnove ekonomije rada

Ekonomija rada proučava funkcioniranje i dinamiku tržišta rada, uključujući faktore koji utječu na efikasnost rada i načine određivanja plaća radnika. Ove teme bitne su za sindikalni rad ne samo zato što su povezane s kolektivnim pregovaranjem, nego i zato što su važne za nadzor pravilnog obračunavanja plaća radnika, kao i praćenje zapošljavanja, te radnih uvjeta općenito. Sadržaj tečaja obuhvaća funkcioniranje tržišta rada, sustav plaća i nagrađivanja, obračun plaća, te osnove financijskog izvještavanja.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti kako funkcionira tržište rada i koja je uloga sindikata na njemu,
 • upoznati se s različitim sustavima određivanja plaća i nagrađivanja radnika,
 • naučiti kontrolirati ispravnost obračuna plaće,
 • upoznati se s temeljnim pojmovima vezanim uz financijske izvještaje.

Pregled sadržaja:

 1. Kako funkcionira tržište rada
  • Tržišna ekonomija
  • Društvena uloga rada
  • Ponuda i potražnja za radom
  • Tržište rada i nezaposlenost
  • Uloga države na tržištu rada
  • Uloga sindikata na tržištu rada
 2. Sustav plaća i nagrađivanja
  • Upravljanje radom u poduzeću
  • Organizacija i sistematizacija poslova
  • Radni učinak
  • O čemu ovisi visina plaće
  • Struktura plaće
  • Načini ugovaranja i određivanja plaća
  • Kolektivni ugovori i plaće
 3. Obračun plaće
  • Definicija plaće
  • Sastavni dijelovi plaće
  • Porezi i doprinosi
  • Pravo na povećanu plaću
  • Naknada plaće
  • Isplata plaće
  • Sadržaj obračuna plaće
 4. Osnove financijskog izvještavanja
  • Temeljni financijski izvještaji
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o promjeni vlasničke glavnice
  • Izvještaj o novčanom toku