Zagreb, 24. svibnja 2016. – U Radničkom domu u Zagrebu održan je četvrti od deset izvorno osmišljenih tečajeva novog sustava sindikalnog osposobljavanja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koji se provode u sklopu projekta EDUCA.

Tečaju pod nazivom „Rad nije roba – Osnove ekonomije rada“, prisustvovalo je 13 polaznika iz ukupno sedam sindikata udruženih u SSSH (SMH-IS, STH, EKN, SGH, SSKH, SPVH, SITŠ).

Polaznici su imali priliku prvi put sudjelovati u tečaju „Rad nije roba – Osnove ekonomije rada“ koji se bavi funkcioniranjem tržišta rada, sustava plaća i nagrađivanja, obračuna plaća, te osnove financijskog izvještavanja. Ova tema bitna je za sindikalni rad ne samo zato što je povezana s kolektivnim pregovaranjem, nego i zato jer je važna za nadzor pravilnog obračunavanja plaća radnika, kao i praćenje zapošljavanja i radnih uvjeta općenito.

Kao svi naši tečajevi u sklopu projekta EDUCA, cjelodnevni tečaj sastojao se od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), tako da su stručne teme kroz aktivno učenje postale više razumljive. Zainteresiranost i aktivno sudjelovanje polaznika dokaz su uspješnosti i primjenjivosti ovakvih metoda rada u sindikalnoj edukaciji.

Tečaj su vodili treneri Bojana Percan (STH) i Domagoj Ferdebar (SGH) koji su od studenoga 2015. sudjelovali u pripremi materijala za polaznike, a za praktični dio, provedbu tečaja pripremali su se kroz obuku trenera kroz koju su stjecali, osim stručnog znanja, i vještine trenerstva te metodologije obrazovanja za odrasle.

Projekt EDUCA, koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, pokrenut je s ciljem uspostave jedinstvenog sustava sindikalnog osposobljavanja na razini SSSH. Novi sustav sindikalnog osposobljavanja, pod nazivom EDUCA@SSSH, nastavit će s redovnom provedbom osmišljenih tečajeva i nakon završetka projekta, počevši od jeseni 2016.