Tuheljske Toplice, 11. i 12. srpnja 2016. – Zbog velike zainteresiranost drugi put smo ponovili tečaj „Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo – Uvod u kolektivno pregovaranje“, u sklopu projekta EDUCA, ovoga puta na drugoj lokaciji.

Tečaju je prisustvovalo 24 polaznika iz ukupno sedam sindikata udruženih u SSSH (SMH-IS, EKN, SGH, SSKH, SZH, SPV, STH).

Većina polaznika prvi je put sudjelovala na tečaju koji se organizira u sklopu projekta EDUCA – „Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo – Uvod u kolektivno pregovaranje“,a koji se bavi temom kolektivnog pregovaranja na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima.

Kao svi naši tečajevi u sklopu projekta EDUCA, tečaj se sastojao od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), koje su svim polaznicima omogućile aktivno sudjelovanje u zajedničkom radu i raspravama. Ovakvim metodama rada sindikalna edukacija približava se načinu na koji se provodi suvremeno obrazovanje odraslih, pri čemu se težište s prenošenja znanja pomiče na razvoj praktičnih vještina. Kvalitetu i korisnost takvog načina rada potvrdili su i polaznici u evaluaciji tečaja.

Razumijevanje kolektivnog pregovaranja i funkcije sindikata u tom procesu osnovni je postulat modernog sustava zaštite prava radnika. Sudjelovanje na edukacijama u sklopu projekta EDUCA, u dinamičnom okruženju uz interaktivne radionice i razmjenu iskustava s ostalim polaznicima, omogućilo mi je stjecanje znanja na tu temu u cilju što boljeg osobnog i profesionalnog usavršavanja – rekla je Ivana Alagušić iz sindikata EKN.

Tečaj su vodile trenerice Jasenka Vukšić, predsjednica SGH i Petra Šprajaček, savjetnica za ekonomsku i socijalnu politiku SSSH.

Projekt EDUCA, koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, pokrenut je s ciljem uspostave jedinstvenog sustava sindikalnog osposobljavanja na razini SSSH.