Zagreb, 12. prosinca 2018. – U Radničkom domu u Zagrebu završili smo provedbu jesenskog ciklusa tečajeva iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja tečajem „Prepoznaj, djeluj, zaštiti – ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA I RADNO PRAVO“.

Tečaju je prisustvovalo 15 sudionika iz ukupno 6 sindikata udruženih u SSSH (EKN, SSZSSH, SOMK, SMH-IS, STH, PPDIV).

Kroz aktivne metoda rada polaznici su se upoznali s okvirom radnog prava u Hrvatskoj, razlikom između radnog odnosa i ostalih oblika radnog angažmana, pregledom osnovnih prava iz radnog odnosa zajamčenih Zakonom o radu, te postupanjem sindikalnog povjerenika u slučajevima kršenja radnih prava članova. Iako sindikalni povjerenici ne moraju biti pravnici, važno je da prepoznaju kršenja prava radnika te kako postupati u takvim situacijama.

Ovom prilikom bih pohvalio trud i rad Vas i Vaših suradnika na projektu EDUCA koji je odlično osmišljen i proveden u djelu. Osim proširivananja znanja sindikalnih povjerenika vrlo bitna stvar je i razmjena informacija i iskustava iz konkretnih slučajeva u drugim firmama te po meni također bitno je i upoznavanje i povezivanje sindikalista iz različitih firmi . Na ovakvim tečajevima potrebno je i čim više poticati članove  da nakon tečajeva nastave između sebe razmjenjivati informacije. Od svih tečajeva istaknuo bih tečaj:Uvod u kolektivno pregovaranje  te bih pohvalio autore priručnika  o kolektivnom pregovaranju koji smo iskoristili u pregovorima sa Upravom i pokazao se u praksi kao odličan izvor informacija i uputa na koji način uspješno provesti pregovore – rekao je sindikalni povjerenik Zoran Vujnović (SMH-IS).

Tečaj su vodile trenerice Gordana Palajsa, voditeljica pravno-kadrovskih poslova i javnih politika u području zaštite  na radu (SSSH) i Sandra Bahunek, pravna povjerenica (STH) koji su svojom otvorenosti na pitanja, stručnosti te sindikalnim iskustvom unaprijedili kvalitetu održanog tečaja.

Fotografije s tečaja možete preuzeti ovdje.