Zagreb, 21. studenoga 2019. – U sklopu novog projekta SSSH „Zajedno smo jači“ čiji je jedan od ciljeva daljnji razvoj i jačanje sustava sindikalne edukacije, s tim povezano i  osposobljavanje nove grupe trenera, završio je treći modul Programa osposobljavanja trenera koji je pohađalo ukupno jedanaest sudionika, sindikalnih stručnjaka iz SSSH i sindikata te sindikalnih povjerenika/ica. Tijekom 2019. (u ožujku i srpnju) održala su se prva dva modula, a treći  modul, ujedno završni, na kojem je bilo devet trenera/ica održao se od 18. do 20. studenoga 2019. u Stubičkim Toplicama.

Ciljevi program osposobljavanja trenera, za sva tri modula, bili su stjecanje kompetencija (znanja i vještina) za rad s odraslima i kvalitetni trenerski rad, razumijevanje procesa komunikacija i grupne dinamike u procesu učenja, primjena razumijevanje grupne dinamike u praktičnom radu s grupom, dizajniranje treninga/radionica, demonstriranje izvedbe treninga (radionice) te vježbanje davanja i primanja povratne informacije na trenerski rad.

Nova generacija trenera i trenerica, koja je pohađala tri modula Programa osposobljavanja trenera tijekom 2019., u sklopu novog projekta SSSH „Zajedno smo jači“, uskoro će se pridružiti trenerima, ukupno njima 17 trenera/ica iz prve generacije, u provedbi postojećih tečajeva i dizajnu novih tečajeva.

Trećem modulu i novoj grupi trenera u Stubičkim Toplicama tijekom drugog dana pridružilo se nekoliko trenera i trenerica iz prve generacije u cilju razmjene svog iskustva u sindikalnoj edukaciji i provedbi tečajeva, praćenja praktičnog rada trenera te davanja povratne informacije novim trenericama i trenerima.

Osposobljavanje trenera vodili su Nediljka Buklijaš, stručna suradnica za edukaciju i mlade i Darko Šeperić iz SSSH, izvršni tajnik za projekte, edukaciju i europska pitanja.

*Program osposobljavanja trenera provodi se u sklopu projekta „Zajedno smo jači“, financiranog sredstvima Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

PODSJETIMO SE – Malo o sustavu sindikalne edukacije EDUCA@SSSH

Kao što je poznato, na razini SSSH, od 2016. godine postoji sustav sindikalne edukacije EDUCA@SSSH kroz koji je u razdoblju od svibnja 2016. do srpnja 2019. ukupno održano 80 tečajeva, na kojima je sudjelovao 1651 polaznik. Najveći broj tečajeva (49) održano je u sklopu Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja, na kojima je sudjelovalo najviše polaznika (790). Manji broj održanih tečajeva (17)  i polaznika (269) u sklopu Programa osposobljavanja radničkih predstavnika rezultat je toga što je ovaj program još u razvoju i trenutno se sastoji samo od tri tečaja. Na nerazmjerno velik broj polaznika dosad održanih 16 izvanrednih tečajeva (751) utječu specifični tečajevi održani za sindikalna povjereništva, godišnje susrete i skupove povjerenika sindikata. Sve tečajeve vode sindikalni treneri, treneri EDUCE koji su sindikalni stručnjaci iz SSSH i udruženih sindikata, a koji su prošli obuku trenera kao prva generacije trenera 2015.-2016.