Tuheljske Toplice, 2. i 3. lipnja 2016. – U Tuheljskim Toplicama održan je šesti od deset izvorno osmišljenih tečajeva novog sustava sindikalnog osposobljavanja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koji se provode u sklopu projekta EDUCA.

Tečaju pod nazivom „Dostojanstven rad, dostojanstven život – Zdravlje, sigurnosti i dostojanstvo na radu“, prisustvovalo je 24 polaznika iz ukupno šest sindikata udruženih u SSSH (EKN, STH, SMH-IS, SOMK, SPH).

Polaznici su imali priliku prvi put sudjelovati u tečaju „Dostojanstven rad, dostojanstven život – Zdravlje, sigurnosti i dostojanstvo na radu“, koji se bavi pojmovima zaštite na radu, ulogom sindikata na području zaštite na radu, te diskriminacijom i mobingom, uključujući mjere zaštite radnika i postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima povrede ljudskog dostojanstva na radu.

Kao svi naši tečajevi u sklopu projekta EDUCA, dvodnevni tečaj, u trajanju od osam sati, sastojao se od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), tako da su stručne teme kroz aktivno učenje postale više razumljive.

Tečaj su vodile trenerice Zlatica Štulić (STH) i Gordana Palajsa (SSSH) koje su od studenoga 2015. sudjelovale u pripremi materijala za polaznike, a za praktični dio, provedbu tečaja pripremale su se kroz obuku trenera kroz koju su stjecali, osim stručnog znanja, i vještine trenerstva te metodologije obrazovanja za odrasle.

Projekt EDUCA, koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, pokrenut je s ciljem uspostave jedinstvenog sustava sindikalnog osposobljavanja na razini SSSH. Novi sustav sindikalnog osposobljavanja, pod nazivom EDUCA@SSSH, nastavit će s redovnom provedbom osmišljenih tečajeva i nakon završetka projekta, počevši od jeseni 2016.