Project Description

Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja sastoji se od deset tečajeva, koji obrađuju najvažnije teme potrebne za rad sindikalnih povjerenika, članova sindikalnih povjereništava i sindikalnih aktivista. U idealnoj situaciji, svaki novoizabrani sindikalni povjerenik ili član sindikalnog povjereništva trebao bi završiti ovih deset tečajeva u prve dvije godine svojeg mandata.

Kako je mnogim sindikalnim povjerenicima teško dobiti slobodne dane za sindikalnu edukaciju, a mnogi među njima već posjeduju znanja i vještine iz nekih od ovih područja, moguće je slobodno birati tečajeve sukladno vlastitim potrebama i interesima.

Naš je savjet, proučite sadržaj svih ponuđenih tečajeva, te pokušajte ukratko analizirati izazove i probleme s kojima se susrećete u sindikalnom radu, kao i vlastite snage i slabosti. Nakon toga, prijavite se za sudjelovanje na tečajevima za koje smatrate da vam mogu najviše pomoći kako biste unaprijedili svoj sindikalni rad.

U budućnosti, uz ovaj program planiramo razviti i dodatne programe osposobljavanja ostalih radničkih predstavnika (članovi radničkih vijeća, povjerenici radnika za zaštitu na radu, predstavnici radnika u organu poslodavca, članovi europskih radničkih    vijeća), kao i niz specijaliziranih i naprednih tečajeva za sindikalne i radničke predstavnike.

Tečajevi

1. Zajedno smo jači

Sindikat i uloga sindikalnog povjerenika

Tečaj je namijenjen novim sindikalnim povjerenicima i članovima sindikalnih povjereništava, te predstavlja uvod u sindikalni rad. Sadržaj obrađuje ulogu sindikata u demokratskom društvu, funkciju i odgovornosti sindikalnog povjerenika, te njegov odnos s drugim radničkim predstavnicima. Dio programa posvećen je i sindikalnoj edukaciji, te omogućuje polaznicima da razumiju važnost edukacije za svoj rad i prepoznaju područja na kojima im je edukacija najpotrebnija.

VIŠE

2. Sindikat – glas radnika

Organizacija i vođenje sindikalne podružnice

Tečaj obrađuje najvažnije teme vezane uz vođenje sindikalne organizacije na razini poslodavca, odnosno sindikalne podružnice. osim funkcioniranja sindikalne podružnice i njezina položaja u sindikalnoj organizaciji, obrađuju se i teme komuniciranja sa članovima i njihova uključivanja u aktivnosti podružnice, evidencije članova, organiziranja i vođenja sastanaka, te upravljanja financijama podružnice.

VIŠE

3. Prepoznaj, djeluj i zaštiti

Zaštita prava članova i radno pravo

Iako sindikalni povjerenici nisu, i ne moraju biti, pravnici, moraju razumjeti osnove radnoga prava, kako bi naučili prepoznavati kršenja prava radnika i postupati u takvim situacijama radi zaštite prava članova. Tečaj obrađuje osnovni okvir radnoga prava u Hrvatskoj, razliku između radnog odnosa i ostalih oblika radnog angažmana, pregled osnovnih prava iz radnog odnosa zajamčenih Zakonom o radu, te postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima kršenja radnih prava članova.

VIŠE

4. Slušaj, misli i govori

Osnove uspješnog komuniciranja

Komunikacijske vještine važne su za obavljanje gotovo svakog posla, a posebno u sindikalnom radu. Uspjeh djelovanja sindikata u velikoj mjeri ovisi o tome kako komuniciramo, bez obzira na to je li riječ o komunikaciji s članovima, unutar sindikata, ili prema poslodavcu. Tečaj obrađuje općenito funkcioniranje komunikacije i komunikacijskog procesa, vještine javnog nastupa i komunikacije „licem u lice“, te ulogu komunikacije u sindikalnom radu.

VIŠE

5. “Uštekaj” se u sindikat

Učlanjivanje i aktivizam

Organiziranje i učlanjivanje drugih radnika u sindikat dio je svakodnevnog sindikalnog posla, i zadaća svakog člana sindikata. Kako bismo druge uvjerili da se učlane u sindikat, moramo i sami dobro poznavati razloge za članstvo u sindikatu i biti upoznati sa sindikalnom organizacijom i njezinim aktivnostima. Tečaj obrađuje razloge za članstvo u sindikatu, koncept organiziranja radnika i važnost aktivizma članova, vođenje razgovora s potencijalnim članovima, te planiranje aktivnosti učlanjivanja.

VIŠE

6. Anatomija sindikata

Organizacija i funkcioniranje sindikata

Zbog promjena u svijetu rada, tehnološkog razvoja i globalizacije, sindikati su danas suočeni s brojnim izazovima. Moraju se mijenjati i prilagođavati ako žele sačuvati svoju snagu i položaj u društvu. No da bismo mogli raditi na modernizaciji i reformi sindikata, ponajprije moramo dobro poznavati njegovu unutarnju strukturu i funkcioniranje. Tečaj obrađuje ulogu sindikata u suvremenom društvu, strukturu i unutarnje funkcioniranje sindikalnih organizacija, te izvore snage i moguće strategije modernizacije sindikata.

VIŠE

7. Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo

Uvod u kolektivno pregovaranje

Kolektivno pregovaranje o plaćama i uvjetima rada temeljna je funkcija sindikata. Stoga je razumijevanje procesa kolektivnog pregovaranja, i sadržaja kolektivnog ugovora, važno za sve sindikalne predstavnike, čak i ako izravno ne sudjeluju u procesima kolektivnog pregovaranja. Tečaj obrađuje temu na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima.

VIŠE

8. Rad nije roba

Osnove ekonomije rada

Ekonomija rada proučava funkcioniranje i dinamiku tržišta rada, uključujući faktore koji utječu na efikasnost rada i načine određivanja plaća radnika. Ove teme bitne su za sindikalni rad ne samo zato što su povezane s kolektivnim pregovaranjem, nego i zato što su važne za nadzor pravilnog obračunavanja plaća radnika, kao i praćenje zapošljavanja, te radnih uvjeta općenito. Sadržaj tečaja obuhvaća funkcioniranje tržišta rada, sustav plaća i nagrađivanja, obračun plaća, te osnove financijskog izvještavanja.

VIŠE

9. Ljudi su snaga

Mobilizacija, organiziranje sindikalnih i industrijskih akcija

Snaga sindikata, kako u kolektivnim pregovorima s poslodavcima, tako i u odnosu prema državi, ovisi o njegovoj sposobnosti mobilizacije članova. Štrajk i drugi oblici industrijskih akcija legitimno su sredstvo pritiska na poslodavce, a prosvjedi i javna okupljanja normalan su dio funkcioniranja demokratskoga društva. Sadržaj tečaja obuhvaća mobiliziranje članova za sudjelovanje u sindikalnim akcijama, organiziranje prosvjeda i javnih okupljanja, organiziranje štrajka, te komunikaciju s medijima i osiguravanje podrške zajednice.

VIŠE

10. Dostojanstven rad, dostojanstven život

Zdravlje, sigurnost i dostojanstvo na radu

Zaštita zdravlja, sigurnosti i dostojanstva na radu ubraja se u temeljna radna prava. Sigurna radna mjesta koja ne ugrožavaju fizičko ni psihičko zdravlje radnika ključan su dio koncepta dostojanstvenog rada koji zagovaraju sindikati. Sadržaj tečaja obuhvaća uvod u zaštitu na radu, ulogu sindikata na području zaštite na radu, te diskriminaciju i mobing, uključujući mjere zaštite radnika i postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima povrede ljudskoga dostojanstva na radu.

VIŠE

Novosti

Održan tečaj “Uvod u kolektivno pregovaranje”

15. 05. 2024|0 Comments

Zagreb, 15. svibnja 2024. - U Stubičkim toplicama održan je tečaj „Ujedinjeni pregovaramo, razdjedinjeni molimo – UVOD U KOLEKTIVNO PREGOVARANJE“ iz proljetnog ciklusa iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja. Tečaju je prisustvovalo 25 sudionika iz ukupno pet [...]