7. Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo

Početna/Tečajevi/Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja/7. Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo
7. Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo2020-12-06T22:40:43+00:00

Uvod u kolektivno pregovaranje

Kolektivno pregovaranje o plaćama i uvjetima rada temeljna je funkcija sindikata. Stoga je razumijevanje procesa kolektivnog pregovaranja, i sadržaja kolektivnog ugovora, važno za sve sindikalne predstavnike, čak i ako izravno ne sudjeluju u procesima kolektivnog pregovaranja. Tečaj obrađuje temu na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti ulogu kolektivnog pregovaranja u reguliranju radnih odnosa,
 • upoznati najvažnije teme pregovaranja, odnosno sadržaj kolektivnog ugovora,
 • razumjeti od čega se sastoji priprema za kolektivno pregovaranje,
 • razumjeti osnovna pravila pregovaranja i komunikacije za pregovaračkim stolom,
 • upoznati načine rješavanja zastoja u pregovorima,
 • razumjeti ulogu sindikata u informiranju članova o kolektivnim pregovorima i nadzoru primjene kolektivnog ugovora.

Pregled sadržaja:

 • Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
 • Pristupi i stilovi kolektivnog pregovaranja
 • Koristi kolektivnog pregovaranja
 • Pravni okvir kolektivnog pregovaranja
 • Načela i temeljna pravila kolektivnog pregovaranja
 • Kolektivni ugovor i stranke kolektivnog ugovora
 • Razine sklapanja i primjene kolektivnih ugovora
 • Reprezentativnost sindikata
 • Sadržaj kolektivnih ugovora
 • Obvezni i normativni dio kolektivnog ugovora
 • Promjene u svijetu rada i nove teme kolektivnog pregovaranja
 • Faze kolektivnog pregovaranja
 • Sastav pregovaračkog odbora i timski rad
 • Prikupljanje i analiza informacija
 • Priprema prijedloga i pregovaračke taktike
 • Uvodna faza
 • Interakcija
 • Vještine komuniciranja za pregovaračkim stolom
 • Završetak procesa pregovora
Posredovanje
Mirenje
Štrajk
Isključenje s rada
Arbitraža
 • Objava i evidencija kolektivnog ugovora
 • Informiranje članova o sadržaju potpisanog ugovora
 • Nadzor primjene kolektivnog ugovora
 • Tumačenje odredbi kolektivnog ugovora
 • Kršenja kolektivnog ugovora

Povezane vijesti

Go to Top