Abeceda sindikalizma

Abeceda sindikalizma2021-01-21T11:43:05+00:00

Uvod u sindikalni rad i aktivizam

„Abeceda sindikalizma“ je trening za sindikalne aktiviste, odnosno sve one koji se po prvi puta aktivnije uključuju u sindikalni rad (uključujući nove sindikalne povjerenike i članove sindikalnih povjereništava).
Trening obrađuje osnove organizacije i djelovanja sindikata u demokratskom društvu, te koncept i važnost sindikalnog organiziranja. Osim toga, sudionici mogu naučiti i zašto je važan i kako u praksi funkcionira aktivizam članova, kao i kako voditi razgovor o sindikatu s potencijalnim članovima.

Ciljevi

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti ulogu sindikata u suvremenom demokratskom društvu,

 • razumjeti najosnovnije stvari o tome kako je ustrojen i kako funkcionira sindikat,

 • razumjeti koncept organiziranja radnika i njegovu važnost za snagu i uspješnost sindikata,

 • unaprijediti sposobnost razgovora o sindikatu s potencijalnim članovima,

 • povećati interes i motivaciju za sindikalni rad.

Pregled sadržaja

 • Što je sindikat i kako su nastali sindikati
 • Uloga sindikalnog povjerenika
 • Rezultati djelovanja sindikata
 • Što sindikat radi za članove
 • Organizacija različitih razina sindikata (sindikalna podružnica, sindikat, SSSH, međunarodne sindikalne organizacije)
 • Zašto plaćamo sindikalnu članarinu
 • O čemu ovisi snaga sindikata
 • Što znači biti članom sindikata i koje su obaveze članova
 • Kako prepoznati sindikalne aktiviste i vođe te sindikalne povjerenike
 • Od servisnog ka organizirajućem sindikatu
 • Prepoznavanje potreba radnika
 • Kako pristupiti potencijalnim članovima i prenijeti poruku o razlozima za članstvo u sindikatu
 • Kako argumentirati razloge članstva u sindikatu

Povezane vijesti

Go to Top