5. Uštekaj se u sindikat

5. Uštekaj se u sindikat2020-12-06T22:40:31+00:00

Učlanjivanje i aktivizam

Organiziranje i učlanjivanje drugih radnika u sindikat dio je svakodnevnog sindikalnog posla, i zadaća svakog člana sindikata. Kako bismo druge uvjerili da se učlane u sindikat, moramo i sami dobro poznavati razloge za članstvo u sindikatu i biti upoznati sa sindikalnom organizacijom i njezinim aktivnostima. Tečaj obrađuje razloge za članstvo u sindikatu, koncept organiziranja radnika i važnost aktivizma članova, vođenje razgovora s potencijalnim članovima, te planiranje aktivnosti učlanjivanja.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • razumjeti razloge članstva u sindikatu, te upoznati postignuća sindikalnog pokreta,
 • razumjeti koncept organiziranja radnika i njegovu važnost za snagu i uspješnost sindikata,
 • naučiti kako prepoznavati potrebe radnika i unaprijediti vještinu pristupa potencijalnim članovima,
 • naučiti kako planirati aktivnosti učlanjivanja.

Pregled sadržaja:

 • Sindikalna prava kao dio ljudskih prava
 • Sindikat – to smo mi
 • Biti članom – prava i obaveze
 • Što sindikati rade danas
 • Što su sindikati postigli za radnike
 • Odgovor na argumente protiv članstva u sindikatu
 • Prilagodba sindikata novim izazovima
 • Servisni i organizirajući sindikat
 • Uloga i osobine sindikalnog organizatora
 • Načela uspješnog organiziranja
 • Kako prepoznati sindikalne aktiviste i vođe
 • Aktiviranje postojećih članova
 • Različitosti u sindikatu
 • Prepoznavanje potreba radnika
 • Kako pristupiti potencijalnim članovima
 • Kako prenijeti poruku o korisnosti članstva u sindikatu
 • Razgovor jedan na jedan
 • Vještina aktivnog slušanja
 • Ciljne skupine i područja djelovanja
 • Važnost planiranja
 • Planiranje radnih mjesta
 • Izrada plana učlanjivanja
Go to Top