Varaždin, 24. listopada 2023. – Tečaj “Prepoznaj, djeluj, zaštiti – ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA I RADNO PRAVO” održali smo 24. listopada 2023. u Teritorijalnom uredu SSSH u Varaždinu, u okviru jesenskog ciklusa tečajava iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja.

Tečaju je prisustvovalo 19 sudionika iz ukupno šest različitih sindikata udruženih u SSSH (SSKH, SSZSSH, EKN, SOMK, PPDIV, SGH), iz ukupno 9 sindikalnih podružnica.

Ovaj tečaj obrađuje obrađuje osnovni okvir radnoga prava u Hrvatskoj, razliku između radnog odnosa i ostalih oblika radnog angažmana, pregled osnovnih prava iz radnog odnosa zajamčenih Zakonom o radu, te postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima kršenja radnih prava članova.

Kao svi naši tečajevi u sklopu projekta EDUCA, tečaj se sastojao od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), a uspješnog ovog sustava upravo je u razmjeni iskustva među polaznicima iz različitih sindikata.

Na tečaj sam došao s dvoje kolega iz našeg sindikalnog povjereništva. Kako nam je ovo ujedno i prvi tečaj vezano uz sindikalni rad, tečaj je nadmašio sva naša očekivanja. Na edukaciji smo dobili  upravo one bitne prve informacije važne za nove povjerenike te pokriva široko područje tema za koje je neizvjesno kojim će se redoslijedom pojaviti u sindikalnom radu. Kolege su prvenstveno istaknuli praktične primjere odnosno aktivan rad na edukaciji kao posebno zanimljiv i koristan, a osobno mi je bio koristan dio pod temom „Postupci protiv radnika“ gdje smo analizirali opomene za radnike i na koji način pristupiti kao sindikalni povjerenici te u kojem trenutku tražiti pomoć pravne službe sindikata. Svakako ne bi trebalo zanemariti pauze koje ostvaruju razmjenu iskustva i upoznavanje. Zahvaljujući trenerima jedno zanimljivo, korisno iskustvo u ugodnom radnom okruženju – izjavio je Hrvoje Krsnik, glavni sindikalni povjerenik Međimurske vode d.o.o.

Tečaj odnosno radionica je bila jako zanimljiva, dinamična i kroz aktivnosti smo se upoznali sa različitim problemima i kako ih što uspješnije riješiti. Bolje sam se upoznala sa pravnim aktima ( Zakon o radu, kolektivni ugovor, Pravilnik o radu), tako da ih mogu protumačiti i ostalim radnicima i da ih znamo razlikovati. Trenerica Sandra je bio dobro pripremljena i aktivirala nas je i potaknula i na diskusiju, a ujedno nas i educirala kako da se problem riješi. Polaznici su se aktivno uključivali u diskusiju i rješavali zadatke koje smo dobivali od strane trenera i pažljivo slušali jedni druge, a ujedno nas je i trenerica upoznala i educirala kako bi prema zakonu slučaj ispravno riješili.  Informacije koje sam dobila će mi i te kako pomoći da prepoznamo probleme koje radnici imaju, kako bi se ti problemi što uspješnije i riješili – izjavila je Gordana Kubiček Hojski, sindikalna povjerenica u podružnici Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (SSZSSH).

Tečaj je vodila Sandra Bahunek, pravna savjetnica (STH), uz podršku Anđelke Anić, pravne zastupnice (SSSH).