Zadar, 8. studenoga 2023. – U Zadru, u Teritorijalnom uredu SSSH održan je tečaj „Ujedinjeni pregovaramo, razdjedinjeni molimo – UVOD U KOLEKTIVNO PREGOVARANJE“ iz jesenskog ciklusa iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja.

Tečaju je prisustvovalo 15 sudionika iz ukupno pet različitih sindikata udruženih u SSSH (SPIVH, EKN, SOMK, PPDIV, STH).

Bio je ovo uvodni tečaj koji se bavi temom kolektivnog pregovaranja na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima. Jedan dio polazanika je već sudjelovao u procesima koletivnog pregovaranja na razini podružnice, dok je jedan dio manje iskusnih sindikalista tek započeo s aktivnom sindikalnim radom, te im je iskustvo kolektivnog predovaranja zasigurno dobra podloga za njihovo daljnje razumijevanje procesa kolektivnog pregovaranja.

Kao svi naši tečajevi u sklopu projekta EDUCA, tečaj se sastojao od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), a uspješnog ovog sustava upravo je u razmjeni iskustva među polaznicima iz različitih sindikata.

Tečaj “Uvod u kolektivno pregovaranje” iznio je za mene nove poglede u vidu neverbalne i verbalne komunikacije tijekom pregovora. Kako argumentirati, kako se pripremiti te kako ispravno komunicirati da bi ostvarili svoje pregovaračke ciljeve. Tečaj je bio zanimljiv i iznimno dobar za sindikalne početnike kao što sam ja. Dobili smo niz ideja kako pregovarati, uvidjeli da svaki posao nosi svoje pregovaračke karakteristike, koliko drugačije a toliko slične. Podijelili smo se u 4 skupine, sindikalisti i poslodavci. Održali smo simulacijski sastanak pri kojemu smo uvježbavali svoje pregovaračke vještine te su nas pritom iskusni pravnici usmjeravali kako ispravno verbalizirati pregovore kako iznijeti ideje te kako imati pravilan stav tijekom sastanka. Kao novoj sindikalnoj povjerenici ovu edukaciju smatram izrazito korisnom za svoj daljnji sindikalni rad – izjavila je Jelena Anđelić, sindikalna povjerenica SOMK-a iz Splita.

Tečaj su vodili Jasenka Vukšić, pravnica (SGH) i Vjeran Mlinarić, ekonomski savjetnik (STH).