Zagreb, 5. listopada 2016. – U sklopu sustava sindikalne edukacije EDUCA@SSSH, pripremljena je i održana je izvanredna radionica „Aktivni članovi – snažan sindikat: UVOD U SINDIKALNI RAD I AKTIVIZAM“ za članove-aktiviste Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK).

Na radionici je sudjelovalo ukupno devet polaznica, sindikalnih povjerenica, zamjenica povjerenica i aktivistica SOMK-a s područja Grada Zagreba.

Radionica se bavila temama uloge sindikata u demokratskom društvu, sindikalnim organiziranjem i aktivizmom te važnosti i vještinama vođenja razgovora s potencijalnim članom, a polaznice su svojim aktivnim sudjelovanjem, raspravom i prenošenjem iskustva o svom sindikalnim radom unaprijedile sadržajni dio radionice.

“Sindikalni rad za mene je solidarnost i borba za radnička prava. Motivaciju za aktiviranjem u sindikalni rad pronalazim svakodnevno kako u svom poslu tako i u široj zajednici, gdje vidim nepravde i kršenje radničkih prava, zlorabu rada i nepoštivanje zakona, a sve na štetu radnika.
Sto se tiče tečajeva u sklopu sustava EDUCA@SSSH, smatram da su potrebni, poučni i na način na koji su osmišljeni pružaju članovima novosti, razmjenu iskustava i izvrsnu pomoć u sindikalnom radu.” – Renata Bolf, sindikalna povjerenica u DV Sunce.

Radionicu su vodili Darko Šeperić, izvršni tajnik SSSH za projekte i edukaciju i Domagoj Ferdebar, glavni tajnik Sindikata graditeljstva Hrvatske (SGH), koji se u svom sindikalnom radu bavi pitanjima organizacije i učlanjivanja.

Odjel za edukaciju, projekte i istraživanja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao dio novog sustava sindikalnog osposobljavanja na razini SSSH, priprema, razvija i provodi nove tečajeve po narudžbi i potrebi sindikata udruženih u SSSH.