Zagreb, 23. svibnja 2024. – U Teritorijalnom uredu u Osijeku održan je tečaj „Radno mjesto bez stresa, slobodno od nasilja i uznemiravanja“ iz proljetnog ciklusa iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja.

Tečaju su prisustvovali sudionici iz ukupno četiri različitih sindikata udruženih u SSSH (SGH, SSKH, STH, SSZSSH).

Ovo je novi tečaj koji smo razvili u okviru Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja. Sadržaj tečaja obuhvaća uvod u elemente sigurnog radnog mjesta i radnog mjesta bez stresa, slobodnog od nasilja i uznemiravanja, ulogu sindikata u zaštiti od bilo kakvog oblika uznemiravanja te diskriminacije i mobinga, uključujući mjere zaštite radnika i postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima povrede ljudskog dostojanstva na radu.

Kao svi naši tečajevi u sklopu projekta EDUCA, tečaj se sastojao od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), a uspješnog ovog sustava upravo je u razmjeni iskustva među polaznicima iz različitih sindikata.

Tečaj su vodili Zlatica Štulić (STH) i Sunčica Brnardić (SSSH).