Zagreb, 28. ožujka 2017. – U Radničkom domu u Zagrebu započeli smo provedbu proljetnog ciklusa tečajeva iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja tečajem „Prepoznaj, djeluj, zaštiti – ZAŠTITA PRAVA ČLANOVA I RADNO PRAVO“.

Tečaju je prisustvovalo 11 sudionika iz ukupno 7 sindikata udruženih u SSSH (SITŠ, EKN, SPH, SSH-SDPI, SSZSSH, SOMK, SGH).

Kroz aktivne metoda rada polaznici su se upoznali s okvirom radnog prava u Hrvatskoj, razlikom između radnog odnosa i ostalih oblika radnog angažmana, pregledom osnovnih prava iz radnog odnosa zajamčenih Zakonom o radu, te postupanjem sindikalnog povjerenika u slučajevima kršenja radnih prava članova. Iako sindikalni povjerenici ne moraju biti pravnici, važno je da prepoznaju kršenja prava radnika te kako postupati u takvim situacijama.

Tečaj su vodile trenerice Jasenka Vukšić, predsjednica i pravnica (SGH) i Sunčica Benović, pravna savjetnica (STUH) koji su svojom otvorenosti na pitanja, stručnosti te sindikalnim iskustvom unaprijedili kvalitetu održanog tečaja.