Zagreb, 16. lipnja 2018. – Trening „Komuniciram sindikat – KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE I PREDSTAVLJANJE SINDIKATA“ osmišljen je i proveden u okviru sustava sindikalne edukacije EDUCA@SSSH, kao trening za sindikalne aktiviste. Trening je bio namijenjen mladim aktivistima PPDIV-a, kao nastavak edukacije grupe mladih sindikalnih aktivista.

Na treningu je sudjelovao ukupno 9 polaznika iz 8 sindikalnih podružnica s područja čitave Hrvatske, a trening se bavio temama komunikacijskih vještina i njihovom ulogom u sindikalnom radu, što i kako komunicirati s radnicima koji nisu članovi sindikata, definiranje razloga članstva u sindikatu PPDIV te na koji način predstaviti svoj sindikat potencijalnim članovima.

Redovita sindikalna edukacija i razvijanje vještina koje su potrebni za aktivni sindikalni rad, usmjeravaju mlade aktiviste te im daju potrebna znanja i vještine koja mogu primijeniti u svakodnevnom sindikalnom radu. Primjer je to potrebnog usmjerenja kojim bi sindikati trebali težiti, što većoj uključenosti mladih u sindikalni rad i aktivnosti.

Album s fotografijama možete pogledati ovdje.