Stubičke Toplice, 9. i 10. ožujka 2020. – Novi ciklus tečajeva iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja započeo je tečajem „Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo – Uvod u kolektivno pregovaranje“ u Stubičkim Toplicama.

Tečaju „Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo – Uvod u kolektivno pregovaranje“, prisustvovalo je 19 polaznika iz ukupno devet sindikata udruženih u SSSH (SGH, SLRH, STH, SMH-IS, SBS, SSZSSH, EKN, STUH, SSSH).

Bio je ovo uvodni tečaj koji se bavi temom kolektivnog pregovaranja na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima.

Jedan dio polazanika je već sudjelovao u procesima koletivnog pregovaranja na razini podružnice, dok je jedan dio mlađih polaznika tek započeo s aktivnom sindikalnim radom, te im je iskustvo kolektivnog predovaranja zasigurno dobra podloga za njihovo daljnje razumijevanje procesa kolektivnog pregovaranja.

Tečaj su vodile trenerice Jasenka Vukšić, predsjednica i pravnica (SGH) i Bojana Percan, izvršna tajnica (STH).