Zagreb, 15. studenoga 2023. – U Zagrebu je održan tečaj “Dostojanstven rad, dostojanstven život – Zdravlje, sigurnost i dostojanstvo na radu” iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja. 

Tečaju je prisustvovalo 24 sudionika iz ukupno šestrazličitih sindikata udruženih u SSSH (SGH, EKN, SOMK, SMH-IS, SSZSSH, SSKH), te ukupno 18 različitih sindikalnih podružnica.

Zaštita zdravlja, sigurnosti i dostojanstva na radu ubraja se u temeljna radna prava. Sigurna radna mjesta koja ne ugrožavaju fizičko ni psihičko zdravlje radnika ključan su dio koncepta dostojanstvenog rada koji zagovaraju sindikati. Sadržaj tečaja obuhvaća uvod u zaštitu na radu, ulogu sindikata na području zaštite na radu, te diskriminaciju i mobing, uključujući mjere zaštite radnika i postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima povrede ljudskoga dostojanstva na radu.

Kao svi naši tečajevi u sklopu projekta EDUCA, tečaj se sastojao od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), a uspješnog ovog sustava upravo je u razmjeni iskustva među polaznicima iz različitih sindikata.

Tečaj je bio zanimljiv i odlično pripremljen. Sve predavačice su iznimno dobro upoznate s tematikom i istovremeno odlične predavačice. Uspijevale ste zadržati našu pažnju cijeli dan. Materijali su praktični i razumljivi, vježbe dobro osmišljene, primjeri konkretni. Danas sam s kolegama raspravljala o dijelovima koji su nama najvažniji – izjavila je Anka Napica Dujmić, glavna sindikalna povjerenica u Domu za odrasle osobe Bidružica (SSZSSH).

Tečaj je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Tema edukacije je apsolutno aktualna. Struktura rada je vrlo jasna, lako pratljiva uz kvalitetan pisani materijal koji smo dobili. Izmjena teorijskih znanja i rada u parovima i grupama na proradi praktičnih primjera, uvježbavanje vještina prepoznavanja i reagiranja na situacije omogućili su dobru dinamiku i dovoljno međusobne razmjene iskustava. Ukupna atmosfera je bila opuštena i uvažavajuća. Dobila sam vrijedne informacije koje će mi koristiti u vođenju sindikalne podružnice – izjavila je Nataša Hasija, sindikalna povjerenica SOMK-a, DV “Jabuka” Zagreb.

Tečaj su vodile trenerice Gordana Palajsa, pravnica (SSSH) i Zlatica Štulić, pravnica (STH).