Zagreb, 21. veljače 2022. – SSSH nastavlja s online edukacijama pod nazivom “Abeceda sindikalizma – Uvod u sindikalni rad i aktivizam” koja će se održati 1. ožujka 2022. od 16:30 do 18:30 sati, a prijaviti se možete klikom na link.

Nedavno si se učlanio/la u sindikat? Već si neko vrijeme u sindikatu, ali si se sada odlučio/la više angažirati? Možda si čak nedavno postao/la sindikalni povjerenik ili povjerenica?

Ako se prepoznaješ u ovim situacijama, vjerojatno znaš čemu služi sindikat. No svima nam je ponekad teško ideju sindikalizma objasniti našim kolegama i prijateljima i potaknuti ih na angažman i aktivizam – a to je prvi i najvažniji zadatak svakog aktivnog sindikalista.

„Abeceda sindikalizma“ je kratka on-line edukacija koja kritički promišlja teme sindikalizma i sindikalnog rada u modernom društvu, s ciljem boljeg razumijevanja radničkog pokreta i razvoja naše sposobnosti da o toj temi razgovaramo s drugima.

Trebaju li nam sindikati u suvremenom društvu? Koja je njihova uloga? Što radi sindikat i kako je organiziran? O čemu ovisi snaga sindikata? Zašto biti članom sindikata? Zašto i kako postati sindikalni povjerenik? Kako komunicirati uspjehe sindikata?

Na on-line edukaciji će sudjelovati:

  • Nediljka Junaković, stručna suradnica za edukaciju i mlade (SSSH)
  • Maja Mirt, koordinatorica za odnose s javnošću Sindikata turizma i usluga Hrvatske (STUH)
  • Nenad Pejnović, sindikalni povjerenik Sindikata poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede Hrvatske (SPIV), Hrvatske vode

Online edukacija Abeceda sindikalizma – Uvod u sindikalni rad i aktivizam je edukacija putem interneta koju organizira SSSH. Namijenjena je sindikalnim aktivistima, odnosno svima koji se po prvi put aktivnije uključuju u sindikalni rad (uključujući nove sindikalne povjerenike i članove sindikalnih povjereništava), a članovi su sindikata udruženih u SSSH.

Online edukacija će se provesti putem aplikacije ZOOM, a sudionici će se moći aktivno uključiti postavljanjem pitanja.

Prijavite se preko linka: https://forms.gle/nJn65bG5aAtbudRX7 

Svi prijavljeni sudionici dobit će link i lozinku s kojom će se moći priključiti on-line edukaciji, kao i tehničke upute za korištenje aplikacije ZOOM. Potvrda sudjelovanja i navedene informacije bit će poslane najkasnije jedan dan prije održavanja online edukacije.

Željeli biste sudjelovati na našim online edukacijama, ali ne znate koristiti Zoom? Javite nam se na 01/ 46 55 048 ili educa@sssh.hr. Pomoći ćemo vam da instalirate Zoom na svoje računalo ili mobitel i održati s vama kratki on-line sastanak kako bismo zajedno isprobali i naučili kako koristiti ovu aplikaciju. Vjerujte nam – nije tako komplicirano.