Zagreb, 11. svibnja 2017. – U Radničkom domu u Zagrebu održali smo tečaj “Rad nije roba – OSNOVE EKONOMIJE RADA”.

Tečaj „Rad nije roba – Osnove ekonomije rada“ bavi se temama: funkcioniranje tržišta rada, sustava plaća i nagrađivanja, obračuna plaća, te osnove financijskog izvještavanja. Ova tema bitna je za sindikalni rad ne samo zato što je povezana s kolektivnim pregovaranjem, nego i zato jer je važna za nadzor pravilnog obračunavanja plaća radnika, kao i praćenje zapošljavanja i radnih uvjeta općenito.

Na tečaju je prisustvovalo ukupno 16 polaznika iz šest sindikata udruženih u SSSH.

Na održanom tridesettrećem tečaju iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja, kao dio sustava EDUCA@SSSH, dobili smo trećeg diplomanta, Hrvoja Palčića, sindikalnog povjerenika iz Jamnice (PPDIV).

Tečaj su vodili Domagoj Ferdebar, tajnik (SGH) i Bojana Percan, izvršna tajnica (STH) koji su svojom otvorenosti na pitanja, stručnosti te sindikalnim iskustvom unaprijedili kvalitetu održanog tečaja.