Zagreb – 25. svibnja 2017. – Održali smo četvrti tečaj „Slušaj, misli, govori – OSNOVE USPJEŠNOG KOMUNICIRANJA“, ponovno u Zagrebu.

Tečaju je prisustvovalo je 15 polaznika iz ukupno šest sindikata udruženih u SSSH (SSZSSH, SMH-IS,  SPH, EKN, SITŠ, SSKH).

Veći dio polaznika je već sudjelovao na nekom od održanih tečajeva iz Programa temeljnog sindikalnog osposobljavanja EDUCA@SSSH te su svojim dolaskom potvrdili važnost, korisnost i potrebu za sindikalnom edukacijom.

Upravo zbog uloge koju sindikalni povjerenik i uloge komunikacije u sindikalnom radu, važno je da se sindikalna edukacija bavi i razvojem vještina koje će sindikalistima pomoći u njihovom sindikalnom radu.

Tečaj su i ovaj put vodile trenerice Dijana Šobota (SSSH)  i Maja Mirt (STUH) koje su dodali iskustvo s prethodnog tečaja što je utjecalo i doprinijelo kvaliteti samog tečaja.