Zagreb, 8. rujna 2015. – Prvim sastankom projektnog tima, koji je održan 8. rujna u Radničkom domu, započela je provedba projekta “EDUCA – Novi sustav sindikalnog osposobljavanja”, čiji je cilj uspostava novog, jedinstvenog sustava osposobljavanja sindikalnih i radničkih predstavnika na razini SSSH. Predsjednik SSSH Mladen Novosel u uvodnom je obraćanju istaknuo važnost sindikalnog osposobljavanja kao preduvjeta uspješnog zastupanja interesa članova, ali i odlučnost SSSH da u idućem razdoblju na ovom području napravi novi iskorak, i poboljša kako kvalitetu tako i opseg edukacije koju SSSH i udruženi sindikati pružaju svojim članovima.

U prvoj fazi projekta, na temelju opsežne analize potreba koja će uključiti prikupljanje podataka i mišljenja sa svih razina sindikalnog djelovanja, bit će dogovorena struktura i model funkcioniranja novog sustava edukacije, koji će po sadržaju, opsegu i načinu funkcioniranja biti prilagođen potrebama sindikata udruženih u SSSH. Također će biti izrađen katalog seminara koji će svojim temama pokriti sva područja ključna za rad sindikalnih povjerenika i članova povjereništava, članova radničkih vijeća, povjerenika za zaštitu na radu i drugih sindikalnih i radničkih predstavnika.

U drugoj fazi projekta bit će formiran tim od 20 sindikalnih predavača iz SSSH i udruženih sindikata, koji će proći posebno pripremljen program obuke, te sudjelovati u pripremi sadržaja i materijala za polaznike za deset odabranih seminara. Seminari će biti temeljeni na suvremenim metodama neformalnog obrazovanja odraslih, te će uz potrebna znanja jednaki naglasak biti stavljen i na razvoj vještina potrebnih za uspješan rad sindikalnih i radničkih predstavnika.

Prvi krug od deset odabranih seminara, s ukupno oko 200 polaznika, predavači će i provesti u završnoj fazi projekta. Seminari pripremljeni u sklopu projekta potom će postati dio redovnih edukacijskih aktivnosti SSSH i udruženih sindikata.

U svrhu osiguranja infrastrukture za kasnije funkcioniranje novog sustava osposobljavanja, bit će renovirana i moderno opremljena dvorana za seminare u Radničkom domu, izrađen novi dio na internetskoj stranici SSSH posvećen edukaciji, te napravljena kompjutorska baza podataka za praćenje polaznika edukacije.

Projekt EDUCA ukupne je vrijednosti 1,8 milijuna kuna, te je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda. Trajat će 12 mjeseci, odnosno od srpnja 2015. do lipnja 2016. g. Nositelj projektnih aktivnosti je SSSH, dok su partneri na projektu pet udruženih sindikata (SGH, SMH-IS, STUH, EKN i STUH). Krajnji korisnici projekta su svi sindikati udruženi u SSSH, odnosno sindikalni i radničkih predstavnici iz njihovih redova.