Varaždinske Toplice, 16. i 17. svibnja 2016. – U Varaždinskim Toplicama održan je drugi od deset izvorno osmišljenih tečajeva novog sustava sindikalnog osposobljavanja Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koji se provode u sklopu projekta EDUCA.

Tečaju pod nazivom „Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo – Uvod u kolektivno pregovaranje“, prisustvovalo je 26 polaznika iz ukupno sedam sindikata udruženih u SSSH (SMH-IS, EKN, SGH, PPDIV, SPH, SSKH, SITŠ).

Polaznici su imali priliku prvi put sudjelovati u tečaju „Ujedinjeni pregovaramo, razjedinjeni molimo – Uvod u kolektivno pregovaranje“ koji se bavi temom kolektivnog pregovaranja na osnovnoj razini, obrađujući proces, sadržaj i pravni okvir kolektivnog pregovaranja, pripremu pregovaračkih stajališta, te ulogu sindikata u predstavljanju članova kroz kolektivno pregovaranje s poslodavcima. Dio sudionika je svoje iskustvo u kolektivnom pregovaranju podijelio sa onim sudionicima koji do sada nisu imali priliku sudjelovati.

Dvodnevni tečaj u trajanju od 8 radnih sati sastojao se od kombinacije kraćih predavanja (prezentacija) i aktivnosti (vježbi), koje su svim polaznicima omogućile aktivno sudjelovanje u zajedničkom radu i raspravama. Ovakvim metodama rada sindikalna edukacija približava se načinu na koji se provodi suvremeno obrazovanje odraslih, pri čemu se težište s prenošenja znanja pomiče na razvoj praktičnih vještina. Kvalitetu i korisnost takvog načina rada potvrdili su i polaznici u evaluaciji tečaja.

Tečaj su vodile trenerice Jasenka Vukšić (SGH) i Petra Šprajaček (SSSH) koje su od studenoga 2015. sudjelovale u pripremi materijala za polaznike, a za praktični dio, provedbu tečaja pripremale su se kroz obuku trenera kroz koju su stjecale, osim stručnog znanja, i vještine trenerstva te metodologije obrazovanja za odrasle.

Projekt EDUCA, koji se provodi uz financijsku potporu Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, pokrenut je s ciljem uspostave jedinstvenog sustava sindikalnog osposobljavanja na razini SSSH. Novi sustav sindikalnog osposobljavanja, pod nazivom EDUCA@SSSH, nastavit će s redovnom provedbom osmišljenih tečajeva i nakon završetka projekta, počevši od jeseni 2016.