4. Slušaj, misli, govori

4. Slušaj, misli, govori2020-12-06T22:40:24+00:00

Osnove uspješnog komuniciranja

Komunikacijske vještine važne su za obavljanje gotovo svakog posla, a posebno u sindikalnom radu. Uspjeh djelovanja sindikata u velikoj mjeri ovisi o tome kako komuniciramo, bez obzira na to je li riječ o komunikaciji s članovima, unutar sindikata, ili prema poslodavcu. Tečaj obrađuje općenito funkcioniranje komunikacije i komunikacijskog procesa, vještine javnog nastupa i komunikacije „licem u lice“, te ulogu komunikacije u sindikalnom radu.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • osvijestiti funkcioniranje komunikacije i komunikacijskog procesa,
 • upoznati se sa značajkama uspješne komunikacije,
 • unaprijediti vještine komunikacije „licem u lice“ i javnog nastupa,
 • razumjeti važnost kvalitetne komunikacije u sindikalnom radu.

Pregled sadržaja:

 • Što je komunikacija
 • Cilj komunikacije
 • Komunikacijski proces
 • Verbalna i neverbalna komunikacija
 • Prepreke u komunikaciji
 • Najčešće pogreške u komunikaciji
 • Značajke uspješne komunikacije
 • Vještine govorenja
 • Formuliranje poruke
 • Kako ljudi stvaraju dojam o nama
 • Priprema za javni nastup
 • Strah od javnog nastupa
 • Interpersonalna komunikacija
 • Slušati nije isto što i čuti
 • Aktivno slušanje
 • Asertivna komunikacija
 • Svrha i važnost komuniciranja s članovima
 • Što i kako komunicirati s članovima
 • Kako započeti razgovor
 • Kako odgovoriti na kritike

Povezane vijesti

Go to Top