10. Dostojanstven rad, dostojanstven život

Početna/Tečajevi/Program temeljnog sindikalnog osposobljavanja/10. Dostojanstven rad, dostojanstven život
10. Dostojanstven rad, dostojanstven život2020-12-06T22:41:06+00:00

Zdravlje, sigurnost i dostojanstvo na radu

Zaštita zdravlja, sigurnosti i dostojanstva na radu ubraja se u temeljna radna prava. Sigurna radna mjesta koja ne ugrožavaju fizičko ni psihičko zdravlje radnika ključan su dio koncepta dostojanstvenog rada koji zagovaraju sindikati. Sadržaj tečaja obuhvaća uvod u zaštitu na radu, ulogu sindikata na području zaštite na radu, te diskriminaciju i mobing, uključujući mjere zaštite radnika i postupanje sindikalnog povjerenika u slučajevima povrede ljudskoga dostojanstva na radu.

Ciljevi:

Sudjelovanje na tečaju pomoći će vam:

 • upoznati se s osnovnim pojmovima zaštite na radu,
 • razumjeti ulogu i odgovornost radnika, poslodavca i sindikata na području zaštite na radu,
 • naučiti prepoznavati različite vrste diskriminacije i mobinga,
 • upoznati se s mogućnostima zaštite prava članova izloženih diskriminaciji i mobingu.

Pregled sadržaja:

 • Osnovni pojmovi zaštite na radu
 • Odgovornost za zaštitu na radu
 • Tko je tko u zaštiti na radu
 • Inspekcija rada
 • Obaveze poslodavca
 • Obaveze radnika
 • Odgovornosti i prava povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu
 • Suradnja sa sindikatom
 • Prevencija
 • Procjena rizika
 • Rizici za zdravlje i rizici za sigurnost
 • Što je to diskriminacija
 • Pravni okvir zaštite od diskriminacije
 • Izravna i neizravna diskriminacija
 • Uznemiravanje
 • Poticanje na diskriminaciju
 • Pozitivna diskriminacija
 • Najčešće osnove diskriminacije u radnim odnosima
 • Pravna zaštita i postupci pred sudovima
 • Sindikat i borba protiv diskriminacije
 • Što je to mobing
 • Pojavni oblici mobinga
 • Vrste mobinga
 • Faze mobinga
 • Zdravstvene i socijalne posljedice
 • Prevencija mobinga
 • Pravna zaštita i sudski postupci

Povezane vijesti

Go to Top