Zagreb, 6. lipnja 2017. – U Radničkom domu u Zagrebu održali smo fokus-grupu “Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu” u cilju pripreme Programa osposobljavanja radničkih predstavnika.

Nastavljajući rad na daljnjem razvoju sustava sindikalne edukacije, u sklopu sustava EDUCA@SSSH, a u skladu s odlukama Predsjedništva Vijeća SSSH, započeli smo rad na Programu osposobljavanja povjerenika radnika za zaštitu na radu, koji će se sastojati od nekoliko tečajeva na različite teme. Kao prvi korak u pripremi ovog programa edukacije, želimo prikupiti iskustva iz prakse o aktivnostima i zadaćama kojima se bave povjerenici radnika za ZNR, izazovima s kojima se u tome susreću, te kompetencijama i područjima edukacije koja su im potrebna za učinkovit rad.

U cilju pripreme novih edukacije te osposobljavanja povjerenika radnika za zaštitu na radu organizirali smo fokus-grupu kojoj je cilj bio okupiti povjerenike radnika za ZNR i sindikalne stručnjake iz različitih sindikata udruženih u SSSH, kako bismo zajedno raspravili ova pitanja, i napravili prvi korak u planiranju budućeg sveobuhvatnog nastavnog programa za tečajeve namijenjene povjerenicima radnika za ZNR. Cilj je fokus-grupe raspraviti aktivnosti i zadaće kojima se povjerenici radnika za ZNR bave u praksi, okolnosti koje im predstavljaju posebne izazove, te kompetencije i područja edukacije koja su im potrebna za učinkovit rad.

Fokus-grupu proveli smo kao polu-strukturirana raspravu, u skladu s metodom tzv. cafe razgovora, koja osigurava aktivno uključivanje svih sudionika u zajedničku raspravu i potragu za odgovorima na zadana pitanja. U radu fokus-grupe sudjelovali su povjerenici radnika za zaštitu na radu, te sindikalni stručnjaci s ekspertizom i iskustvom na ovom području, ukupno 17 sudionika iz različitih sindikata udruženih u SSSH.

Nakon provedene fokus-grupe radit ćemo na pripremi detaljnog izvještaja i pripremi programa edukacije za osposobljavanje povjerenike za zaštitu na radu.

Fokus-grupu su moderirali Darko Šeperić i Nediljka Buklijaš iz Odjela za edukaciju SSSH.